Gå direkt till innehåll
Förändringar i LSS-boende efter IVO-kritik

Pressmeddelande -

Förändringar i LSS-boende efter IVO-kritik

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har framfört kritik mot verksamheten i ett av funktionsstödsförvaltningens LSS-boenden.

Efter kritiken har en rad förändringar gjorts. Bland annat har användningen av kameror som skyddsåtgärder tagits bort och låsta dörrar öppnats upp eller ersatts med lås med fördröjning så att personalen ska hinna möta upp.

IVO bedömer att dokumentation och uppföljning av användningen av till exempel kameror brustit och att det inte kunnat visas att brukarna gett sitt samtycke till att de använts. IVO bedömer därför att de är begränsningsåtgärder istället för skyddsåtgärder och därmed olagliga.

-Vi har tagit till oss IVO:s kritik och gjort en rad åtgärder. Men vi bedömer att vi måste behålla två kameror för att trygga brukarnas säkerhet och för att personalen ska kunna förhindra livshotande situationer. Vi jobbar hela tiden för brukarnas bästa och för deras trygghet och säkerhet, säger Åsa Qvarsebo, avdelningschef.

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens genomförda och planerade åtgärder som beskrivs i ett yttrande till IVO med anledning av kritiken.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, omfattar personer som har funktionsnedsättningar av mycket olika omfattning och olika behov.
Fem personer bor i boendet där det arbetar 37 personer.

Kontaktpersoner:

Åsa Qvarsebo, avdelningschef, 0768-75 47 41

Jon Klüft, enhetschef, 0766 – 12 04 58

Utsänt av:
Ingela Davidsson, kommunikationschef, 0766 – 33 62 07.

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se