Gå direkt till innehåll
Förstudie om ett nytt konstmuseum i Malmö presenterades för kulturnämnden

Pressmeddelande -

Förstudie om ett nytt konstmuseum i Malmö presenterades för kulturnämnden

Vid torsdagens sammanträde med Kulturnämnden presenterades de tre delarna i en förstudie som genomförts av Kulturförvaltningen under våren med fokus på förutsättningarna för ett nytt konstmuseum i Malmö.

Förstudien består av tre delar och kommer att utgöra ett underlag för vidare diskussioner i frågan. De tre delarna är:

  • Effektanalys av en eventuell flytt av Malmö Konstmuseum, en rapport utförd av Oxford Research AB
  • Lokaliseringsmöjligheter för konstmuseum i Malmö stad, utförd av Planenheten/ Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Kulturförvaltningen, Fastighetskontoret och Serviceförvaltningen
  • Nytt Konstmuseum i Malmö, en förstudie utförd av Malmö Konstmuseum/ Kulturförvaltningen

I Effektanalysen genomförd av Oxford Research diskuteras målbilder och önskvärda slutlägen utifrån kulturperspektiv, besöksnäringsperspektiv och stadsutvecklingsperspektiv. Analysen är baserad på fem olika geografiska lägen i Malmö – och diskuterar utifrån dessa tänkbara ekonomiska sociala, strukturella och verksamhetsrelaterade effekter.

– Många vill se mer av Malmös fantastiska konstsamling, och syftet med studien är att ta fram ett underlag för arbetet med att finna en lösning på lokalproblemet. Samlingen har potential att bli en riktigt bra grundplåt på en ny dynamisk arena för konst och kultur i Malmö, säger Cecilia Widenheim, chef på Malmö Konstmuseum.

Lokaliseringsstudien är genomförd under ledning av planenheten på Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Kulturförvaltningen, Fastighetskontoret och Serviceförvaltningen och bygger på en genomgång av ett större antal möjliga lokaliseringar. Lokaliseringsstudien har utgått från följande kvalitetsgrunder:

  • Strategisk plats i staden och regionen
  • Högt arkitektoniskt värde
  • Nära allmänna kommunikationer
  • God tillgänglighet för lastbil, buss o taxi mm
  • Förutsättning att bli en social mötesplats för stad och region
  • Öka Malmös och regionens puls och attraktivitet

Den studie som framlagts vid Kulturnämndens sammanträde fokuserar på fem lägen: Nyhamnen, Triangeln, Amiralsstaden, Varvsstaden samt f d Entré. Studien beskriver de fem utvalda platsernas förutsättningar och potential ur ett stadsutvecklingsperspektiv, i relation till pågående stadsplanering samt ur exploaterings- och ett tidsperspektiv.

– Med angelägna utställningar har Konstmuseet har visat att verksamheten kan bli en nyckelaktör i det Malmö som just nu växer fram. Staden kommer att behöva nya mötesplatser och kulturcluster där Konstmuseet kan bli en unik resurs. Förstudien bekräftar det vi sett hända länge – museerna stärker sin position i samhället, säger Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör.

Den tredje delen omfattar Kulturförvaltningens förstudie. Studien lägger fram en modell för verksamhetsutveckling med hjälp av speciella utställningsserier, riktad pedagogik/förmedling samt olika sätt att tillgängliggöra samlingen. Studien presenterar också en vision – det öppna museet – där konstmuseets roll i ett framtida Malmö diskuteras utifrån aspekter som kunskapsutbyte och kulturarv, men också museets potential att fungera som mötesplats och arena för dialog, samtal och debatt i en tid då alltfler gemensamma rum upplevs som otrygga eller domineras av kommersiella intressen.

För kommentarer

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö, 076-634 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Cecilia Widenheim, chef Malmö Konstmuseum, 070-109 44 40, cecilia.widenheim@malmo.se

För mer information

Dick Fredholm, kommunikationschef på Kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se