Gå direkt till innehåll
Förväntansdokument införs på Malmös skolor till hösten

Pressmeddelande -

Förväntansdokument införs på Malmös skolor till hösten

När höstterminen startar kommer vårdnadshavare till elever i grundskolan att få skriva under ett förväntansdokument. Dokumentet förtydligar att det är skolans och hemmets gemensamma ansvar att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för barns utveckling och lärande.

Förväntansdokumentet (se bilaga) innehåller punkter om vad som förväntas av skola, elev respektive vårdnadshavare. I dokumentet kan varje skola komplettera med sina egna ordningsregler samt eventuella konsekvenser om dessa inte efterföljs.

- Ordning och studiero är två stora utmaningar i klassrummen idag. Det kan tyckas elementärt att påminna om att barnen ska komma mätta och utvilade till skolan, men faktum är att många lärare vittnar om att bristfälliga mat- och sovvanor påverkar undervisningen. Förväntansdokumentet innehåller ett antal enkla men tydliga punkter om vad som kan anses ingå i föräldraskapet, vad som ligger i skolans uppdrag, och vad eleven själv behöver tänka på, säger Sara Wettergren (L), ordförande i grundskolenämnden.

Förväntansdokumentet är inte juridiskt bindande, men kan användas som stöd och uppföljning vid till exempel utvecklingssamtal eller föräldramöten. Implementeringen av förväntansdokumentet kommer att följas upp och utvärderas.

- Det är viktigt att det förs en diskussion om förväntningar mellan barn, föräldrar och skola. Avtalet innehåller inget orimligt. Det här var en viktig fråga för Liberalerna när våra partier inledde sitt samarbete. I en kommunledning med två parter är det betydelsefullt och demokratiskt att kunna ge och ta, säger Sanna Axelsson (S), 1:e vice ordförande i grundskolenämnden.

Det var i februari 2019 som grundskolenämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på ett så kallat ansvarskontrakt. Den nya benämningen, förväntansdokument, svarar upp till uppdragets syfte men är mer överensstämmande med liknande dokument i andra kommuner.

För ytterligare information, kontakta:
Sara Wettergren, 0709-591716, sara.wettergren@malmo.se
Sanna Axelsson, 0704-338333, sanna.axelsson@malmo.se

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se