Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fokus på brukarna i ny plan för vård- och omsorgsverksamheten

Inflytande över sin egen vardag, flexibla serviceinsatser och bemötande på brukarens egna villkor. Det är grunderna i Malmö stads nya plan för vård- och omsorgsverksamheten som ska tydliggöra vad man som brukare kan förvänta sig och vilket ansvar vårdverksamheten har.   

Planen är utformad utifrån brukarens eget inflytande över sin vardag och valet av insatser, men också garanteras sin självständighet och att kunna åldras tryggt. Allt ska ske utifrån brukarens egna förutsättningar. Att ha inflytande över sin vardag innebär i praktiken att brukaren själv får bestämma vad och när man ska äta eller om man hellre vill ta en promenad än få hjälp med städningen som det först var bestämt. Serviceinsatserna ska vara flexibla.

Brukare och anhöriga ska kunna känna sig trygga med det stöd som ges, som ska utformas så att livskvaliteten blir den bästa möjliga. Men trygghet handlar också om att personal alltid ska legitimera sig, att man ska få den hjälp som man kommit överens om och att förändringar ska meddelas så snart som möjligt. Att ha tillgång till god vård och omsorg innebär också att man ska ta hänsyn till hela livssituationen och hantera både de materiella, sociala och existentiella frågorna, som till exempel vård vid livets slut.   

Ärendet kommer att tas upp av kommunfullmäktige den 25 april 2013.

– Den nya planen tar sin utgångspunkt i att personer med funktionsnedsättning och äldre i Malmö ska känna stort inflytande och kunna påverka den hjälp de får. Ett gott bemötande och kommunikation är grunden för att känna sig trygg med den hjälp och det stöd man får, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

– Denna nya plan ger oss bättre möjligheter att säkerställa brukarinflytande, kvalitet och att brukarnas behov får styra verksamheten. Offentlig vård ger möjlighet till demokratisk styrning. Vi visar nu hur vi kan styra den kommunala verksamheten med höga kvalitetskrav, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 32)


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se