Gå direkt till innehåll
Forskningsprojekt kan rädda gatuträd och binda koldioxid

Pressmeddelande -

Forskningsprojekt kan rädda gatuträd och binda koldioxid

Ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att rädda eller liva upp äldre träd i hårdgjord stadsmiljö var vad utvecklare på Malmö stad sökte efter. Kanske finns svaret i att, med tryckluft, skjuta ner biokol i marken runt äldre träd som en gång planterats utan bra förutsättningar för att växa och bli gammalt.

Malmö stad deltar därför i Vinnova-projektet ”Rest till Bäst” där man under sommaren 2019 gjorde försök att med hjälp av tryckluft skjuta ner biokol i en befintlig växtbädd. Försöket delades upp i fyra delar, en del lämnades utan åtgärd (1), en luckrades växtbädden upp med tryckluft (2), en sköts ogödslad biokol ner (3) och den sista delen sköts gödslad biokol ner med tryckluft (4).

Försöket kommer att följas upp över tid och kan ge värdefulla lärdomar. Kanske har vi efter redan efter nästa sommar ett första resultat. Förhoppningen är att tryckluftens luckrande effekt tillsammans med biokolets positiva egenskaper ska ge träden bättre förutsättningar att växa sig stora. På så sätt får träden möjlighet att bidra med alla de ekosystemtjänster vi behöver och vill ha av dem; Förbättrad dagvattenhantering, minskad effekt av värmeböljor, förbättrad hälsa för Malmöborna, förbättrad luftkvalitet, för att nämna några.

Biokolet har även den positiva inverkan att kol återförs till marken och därmed inverkar positivt på klimatförändringarna. Biokolets nedbrytningstid i marken är cirka 1000 år.

Kontakt

Larsola Bromell, projektledare, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, larsola.bromell@malmo.se 0723-579885

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, birgitta.hjertberg@malmo.se, 0709-341411

Relaterade länkar

Ämnen

RegionsPresskontakt

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Kommunikatör 040-341411