Gå direkt till innehåll
Forskningsprojekt kan rädda gatuträd och binda koldioxid

Pressmeddelande -

Forskningsprojekt kan rädda gatuträd och binda koldioxid

Ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att rädda eller liva upp äldre träd i hårdgjord stadsmiljö var vad utvecklare på Malmö stad sökte efter. Kanske finns svaret i att, med tryckluft, skjuta ner biokol i marken runt äldre träd som en gång planterats utan bra förutsättningar för att växa och bli gammalt.

Malmö stad deltar därför i Vinnova-projektet ”Rest till Bäst” där man under sommaren 2019 gjorde försök att med hjälp av tryckluft skjuta ner biokol i en befintlig växtbädd. Försöket delades upp i fyra delar, en del lämnades utan åtgärd (1), en luckrades växtbädden upp med tryckluft (2), en sköts ogödslad biokol ner (3) och den sista delen sköts gödslad biokol ner med tryckluft (4).

Försöket kommer att följas upp över tid och kan ge värdefulla lärdomar. Kanske har vi efter redan efter nästa sommar ett första resultat. Förhoppningen är att tryckluftens luckrande effekt tillsammans med biokolets positiva egenskaper ska ge träden bättre förutsättningar att växa sig stora. På så sätt får träden möjlighet att bidra med alla de ekosystemtjänster vi behöver och vill ha av dem; Förbättrad dagvattenhantering, minskad effekt av värmeböljor, förbättrad hälsa för Malmöborna, förbättrad luftkvalitet, för att nämna några.

Biokolet har även den positiva inverkan att kol återförs till marken och därmed inverkar positivt på klimatförändringarna. Biokolets nedbrytningstid i marken är cirka 1000 år.

Kontakt

Larsola Bromell, projektledare, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, larsola.bromell@malmo.se 0723-579885

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, birgitta.hjertberg@malmo.se, 0709-341411

Relaterade länkar

Ämnen

RegionerKontakter

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Kommunikatör Naturreservat och naturområden. Malmö stads blomsterprogram. "Framtidens kuststad", Havets dag och andra strandstädningsprojekt. 040-341411

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se