Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fosie får 14 miljoner för arbete på Lindängen

Fosie stadsdel får drygt 14 miljoner kronor från EU för ytterligare satsningar på Lindängen. Projektet Lindängen mot framtiden sker i samverkan med områdesprogrammet. Syftet är bland annat att främja integration och göra så att fler kommer ut i arbetslivet.

- Avsikten med projektet Lindängen mot framtiden är att bidra till ett hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt samhälle med långsiktigt perspektiv, säger Bertil Nilsson, EU-samordnare på Fosie stadsdelsförvaltning. Projektet sker i direkt samverkan med områdesprogrammet för Lindängen och en forskare kommer att följa projektet. På så sätt stärks genomförandekraften och möjligheten till bestående resultat.

En av planerna med projektet är att skapa ett utvecklingscentrum som arbetar med att skapa nya vägar till arbete, för dem som står långt ifrån arbetslivet. Det gäller till exempel områdespatruller, branschcoacher och språkcafé. En annan del av projektet är utvecklingen av allaktivitetshuset på Lindängeskolan.

- Vi kommer också att i nära dialog med ungdomar och fastighetsägare utveckla koncept kring ungdomsboende som vi hoppas kan finnas med vid ungdomsbomässan Ungbo 2012 i Malmö.

Kontaktperson:
Bertil Nilsson, enhetschef och EU-samordnare, Fosie stadsdelsförvaltning,
070 – 653 20 39, bertil.nilsson@malmo.se

Projektet kommer löpande att kunna följas på www.malmo.se/fosie under rubriken internationellt arbete.

Utsänt av:
Katja Ligneman, informatör, Fosie stadsdelsförvaltning
katja.ligneman@malmo.se

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se