Gå direkt till innehåll
​Framtiden börjar här – Malmö vässar hållbarhetsarbetet

Pressmeddelande -

​Framtiden börjar här – Malmö vässar hållbarhetsarbetet

Globala utmaningar är också lokala. Städerna har en nyckelroll i arbetet med att uppnå FN:s mål om ett hållbart samhälle och en hållbar värld. På onsdagen godkände kommunstyrelsen Malmö stads strategi för hur FN:s 17 hållbarhetsmål ska omsättas till lokal nivå.

Malmö var den första kommun i Sverige som skrev under Agenda 2030 och staden har uppmärksammats både nationellt och internationellt för sitt arbete med att implementera FN:s hållbarhetsmål.

I budget 2017 beslöt kommunfullmäktige att de globala målen ska omvandlas till lokala mål. Ett hållbarhetskansli har inrättats för att bättre kunna ta ett helhetsgrepp på de tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kansliet driver på arbetet i samverkan med myndigheter, näringsliv, akademin och det övriga samhället.

Nu presenteras en långsiktig strategi för hur Malmö kan vässa arbetet med att implementera hållbarhetsmålen. Fem utvecklingsprocesser identifieras, bland annat kunskapshöjande insatser, ett ökat fokus på barns och ungas perspektiv och att målen ska integreras i budgetprocess och kommunfullmäktigemål.

– Jag är stolt över att Malmö gjort de globala målen lokala, som första kommun i Sverige, och att hållbarhetsarbetet ska genomsyra allt vårt arbete. Det är så vi bygger en stad som är väl rustad inför framtiden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Nu låter vi FN:s hållbarhetsmål få en central plats i Malmö stads budget. Det är en tydlig signal att målen ska vara en ledstjärna för allt arbete i kommunen. Men framför allt ger det förutsättningar att arbeta konkret med målen, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd.


Fakta Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål som tillsammans kallas de globala hållbarhetsmålen. Agendan syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


(Ärende 24)

Ämnen

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se