Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Framtidens sjukvård i Skåne

Den skånska hälso- och sjukvården är på väg att förändras i grunden. Alla hälsas välkomna till en informationskväll i Kirseberg om denna förändring.| Skånsk Livskraft – vård och hälsa är ett nytt sätt att möta patienterna på. Bland annat kommer närsjukvården att präglas av ett större samarbete mellan den traditionella primärvården, sjukhusvården och kommunens hälso- oc h sjukvård. De skånska sjukhusen kommer att ha varierande uppgifter. Hur detta kommer att påverka skåningarna kommer att belysas vid en informationskväll på Kirsebergsteatern den 16 november. På plats finns bland andra Per-Olof Olofsson (s), ordförande i sydvästra sjukvårdsdistriktet, Margareta Albinsson, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne, Eva Pulverer-Marat, chef på Vårdcentralen Kirseberg samt Birgitta Ringnér, stadsdelschef i Västra Innerstaden. Samtalsledare under kvällen är Eva Sjöstedt (s), ordförande i Kirsebergs stadsdelsfullmäktige. Välkommen att lyssna och ställa frågor denna kväll! Tid: tisdagen 16 november kl 18-21 Plats: Fritids- och kulturhuset, Kirsebergsteatern, Kronetorpsgatan 1 För mer information, kontakta: Susanne Jordal, vård- och omsorgscheftel 34 60 27 Elisabeth Berg, bibliotekschef, tel 660 85 27

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se