Gå direkt till innehåll
Funktionsstödsnämnden inför krav på utdrag ur belastningsregistret för samtliga nyanställningar i brukarnära verksamheter

Pressmeddelande -

Funktionsstödsnämnden inför krav på utdrag ur belastningsregistret för samtliga nyanställningar i brukarnära verksamheter

På funktionsstödsnämnden i Malmö stads sammanträde idag beslutades att införa krav på utdrag ur belastningsregistret för samtliga nyanställningar till brukarnära verksamheter. Förslaget har utretts av funktionsstödsförvaltningen som också har tagit fram en rutin för när belastningsregister ska begäras ut samt hur eventuella domar ska hanteras.

Det är idag lagstadgat att genomföra en registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Däremot finns inte något generellt krav på registerkontroll för brukarnära personal. Möjligheten finns dock för nämnden att begära ut både belastningsregister och misstankeregister. Uppgifterna i belastningsregistret som får hämtas och som framöver kommer hämtas in gäller brott som lett till någon annan påföljd än böter.

Funktionsstödsförvaltningen kommer att göra kontroll av belastningsregistret i slutfasen av en rekryteringsprocess inför beslut om anställning.

Inför anställningsbeslut ska bedömning, utifrån särskilt framtagna riktlinjer, göras av hur eventuella domar påverkar anställningsbarhet. En individuell sammantagen bedömning ska göras i varje enskilt fall. För att säkerställa en likvärdig bedömning kommer det att finnas en sammanhållen organisation för detta.

-Malmöbor med funktionsvariationer hamnar lätt i beroendeställning i kommunens verksamheter. För att stärka deras trygghet har vi drivit att vi framöver ska begära utdrag ur belastningsregistret i rekryteringsprocessen av nyanställda. Efter att vi utrett frågan är jag glad över att det nu blir verklighet. Jag ser även framemot att ett likadant beslut inom kort tas i de omsorgsverksamheter som arbetar med äldre malmöbor, säger Roko Kursar (L) ordförande för funktionsstödsnämnden.


-Det blir en ökad säkerhet för de malmöbor som bor i LSS-boende och deltar i daglig verksamhet. Det är viktigt att kunna ge den trygghet som beslutet innebär, säger Bengt Persson (S) 1:e vice ordförande i funktionsstödsnämnden.

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se