Gå direkt till innehåll
Fyra finalistbidrag i innovationstävling för klimatsmart boende

Pressmeddelande -

Fyra finalistbidrag i innovationstävling för klimatsmart boende

Malmö stads innovationstävling ”Sharing for Affordable and Climate Smart Living in Sege Park” pågår och i går, den 3 februari, utsågs fyra finalister.

Sege Park ska bli Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling och upp till 800 bostäder ska finnas i området om tio år. För att hitta lösningar har Malmö stad anordnat en idétävling, Sharing for Affordable and Climate Smart Living. Tävlingen söker förslag på fysiska förutsättningar för en klimatsmart vardag, och är en av sex nordiska tävlingar som alla ingår i ”Nordic Built Cities Challenge”.

Tävlingen utlystes den 7 oktober 2015 och förslagen lämnades in innan den 17 december 2015. Vid tävlingstidens utgång hade 19 bidrag inkommit. Av dessa har nu fyra tävlingsteam valts ut som finalister av juryn. De fyra bidragen kommer att få motsvarande 300 000 NOK som ersättning för att bearbeta och utveckla sina förslag i steg 2 av tävlingen, som pågår 4 februari – 23 maj 2016. I mitten av juni kommer den slutliga vinnaren i den svenska tävlingen att kungöras. Därefter kommer en nordisk final med finalistförslagen från de olika länderna att ske.

Fyra svenska finalister – och juryns utlåtande

1. Tävlingsbidrag ”Circularity!”: Processer och socialt fokus

Bidraget är inriktat på place making, processer och sociala aktiviteter och presenterar även en del fysiska förslag. Det håller sig på en konceptuell nivå och utgår från människan med exempelvis identitetsskapande genom konstprojekt. Förslaget fokuserar på fyra områden: produktion, fritid & kultur, gröna nätverk samt samhörighet. Bland de många föreslagna insatserna finns t ex en trädgårdshub, kontorsutrymme för startup-företag, utrymme för att byta saker, fågelhabitat på tak och flexibel urban möblering. Förslaget kräver engagemang av de boende då aktiviteterna bygger på deras deltagande, vilket behöver studeras och utvecklas i steg 2. Modell med affärstänk finns samt många goda idéer om biologisk mångfald. Bidraget är i samklang med planprogrammets intentioner. I teamet återfinns arkitekter, landskapsarkitekter och miljövetare, vilket kompletteras med kompetens inom sociologi och forskning.

Bakom Circularity! står:

 • Joakim Kaminsky och Guillermo Sanchez Arsuaga – Kjellgren Kaminsky Architecture AB, Göteborg
 • Oskar Ivarsson och Martin Allik – Mareld Landskapsarkitekter AB, Göteborg
 • Chris Hellström och Anette Gustafsson – Hifab AB, Göteborg
 • Kadri Koppel – Linnalabor, Tallinn, Estland
 • Lena Jarlöv – forskare och rådgivare inom hållbarhet

2. Tävlingsbidrag “Having Less to Live More”: Flexibla bostadslösningar för olika familjetyper och lösningar för delning och gemenskap baserade på privata initiativ

Detta bidrag går in på bostadslösningar med ytoptimering och flexibilitet genom flyttbara väggar när det uppstår förändrade behov hos de boende Det finns intressanta tankar om och insikter i förutsättningar för genomförande av lösningar inom delande, t ex att få externa entreprenörer som ansvarar för att lösa delandet. Bidraget är tydligt redovisat. Det utgår från välbefinnande där frivillighet är viktigt. Det är värdefullt med den presenterade insikten om att delandet leder till långt större fördelar än minskad boyta och minskat koldioxidutsläpp. Det är också positivt att förslaget delar upp behoven i sådana man har ibland (som man delar med andra) och de man har varje dag (som man har privat). Teamet som presenteras för steg 2 i tävlingen är stort och ambitiöst sammansatt med ett flertal arkitekter samt bland annat en friluftsentreprenör, en byggnadsantikvarie och en hortonom.

Bakom Having Less to Live More står en projektgrupp från Sweco Architects i Malmö bestående av: Beatrice Eckord, Lucy Roth, Urban Skogmar och Susanna Zinkernagel.

3. Tävlingsbidrag “It Takes a Block”: Intensivt kvarter med många gemensamma funktioner och successiv utveckling av befintligt hus genom intressanta processer som startar med start-ups

Bidraget tar ett helhetsgrepp om många av aspekterna i tävlingen. Teamet har tagit till sig uppgiftens kriterier och redovisat dem tydligt. Förslaget redovisar en successiv omvandling av ett befintligt hus med en del enkla utrymmen för etablering av företag och andra delar med möjlighet för de boende att involvera sig i ombyggnadsprocessen. Det är därmed ett av få inlämnade förslag som ser potentialen i de befintliga husen och deras omvandling. Förslaget visar på företagsverksamhet och att man har en lägenhet kopplad till företagsverksamheten. Teamet presenterar idén att ha en bondens marknad i området, istället för att allt som odlas ska konsumeras av dem som bor där. Teamet består huvudsakligen av arkitekter, landskapsarkitekter och ingenjörer från Danmark och Sverige, även en antropolog och en avfallshanteringsexpert återfinns bland lagmedlemmarna.

Bakom It Takes a Block står:

 • Ola Kjellander, Johan Pitura, Erlend Lindstad och Björk Tryggvadóttir - Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB, Malmö
 • Marie Dyhr Caspersen och Rosa Siri Lund - Sted ApS, Köpenhamn
 • Jens Linnet och Sofie Brincker - BOGL aps, Köpenhamn
 • Elias Prokofiev, Bertil Krakenberger och Leif Lundin - Atkins, Malmö
 • Gudmund Bladh, Malmö
 • David Ottosson, Lund

4. Tävlingsbidrag ”Bring Your Plant”: Olika bostadslösningar och Generator street som gemensamt stråk

Förslaget hör till de som har gått djupare ner i lösningar kring delade ytor och hållbart boende. Ett brett utbud av boendelösningar presenteras som kan innebära en ökad attraktivitet för olika målgrupper. Förslaget är anpassat till förutsättningarna i Sege Park och har en lokal förankring. Det föreslagna stråket Generator street, med verksamheter av olika slag, kopplar tydligt till idéerna med Sege Park utifrån planprogrammet. Ett intressant exempel är Snickarboa som ett mellanting mellan en inkubator och en snickarverkstad. Förslaget presenterar en app med belöningssystem som gör att chansen att den används ökar, den innehåller bland annat tävlingsmöjligheter. En annan detalj är återanvända befintliga solceller som är resurssparande. Teamet det mest åldersdiversifierade med ett barn, 10 år, till en supersenior, 73 år.

Bakom Bring your plant står:

 • Jesper Sjöstrand - Metamorf Design, Malmö
 • Ute Petrich - Marketport Scandinavia, Malmö
 • Jan Läufer - Raumzeit GmbH, Berlin
 • Göran S Eriksson - Byggråd från Malmö AB, Malmö
 • Josephine Mittag, Naestved, Danmark
 • Edvard Sjöstrand, Malmö
 • Johannes Wolf, Malmö

Om juryn och utställning av finalisternas bidrag

Den svenska juryn består av:

 • Milan Obradovic (ordförande), kommunalråd Malmö stad
 • Karin Bradley, universitetslektor, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH
 • Eva Engquist, tidigare vicerektor för samverkan vid Malmö Högskola
 • Åke Iverfeldt, VD Mistra
 • Klas Johansson, fastighetsdirektör Malmö stad
 • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad
 • Anna-Margrethe Thagaard, arkitekt från Kirseberg
 • Maria Wetterstrand, tidigare riksdagsledamot, fristående samhällsdebattör
 • Kerstin Åkerwall, miljödirektör Malmö stad

De utvalda finalistbidragen visas på Form Design Center 3 februari till 6 mars 2016.

Background information / Nordic Built Cities Challenge

The Nordic Built Cities Challenge comprises six local competitions in the Nordic countries. It is a part of the Nordic Built Cities programme, which has as its ambition to develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Nordic Built Cities is a lighthouse programme in the Nordic Co-operation Programme for Innovation and Business Policies 2014-2017. Denmark is lead country for the programme and responsible for its implementation in cooperation with the other national governments and the Nordic Council of Ministers. Nordic Innovation is responsible for the design and management of the Nordic Built Cities programme – including the Nordic Built Cities Challenge.

För mer information, kontakta projektledare Oscar Pelin, 0709-915897 (miljöförvaltningen, Malmö stad)

Mer information finns på www.malmo.se/segepark och det finns också en sida med pressmaterial (t ex bilder på finalisterna och deras beskrivning av sina bidrag).

Pressmeddelandet utskickat av kommunikatör Anna-Karin Jangmark (miljöförvaltningen, Malmö stad)

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se