Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

”Gårdsförsäljning” ett vilseledande begrepp

Malmö 2011 06 08

Regeringens förslag till gårdsförsäljning riskerar att öppna upp för multinationella tillverkare att etablera butiker med alkoholförsäljning mitt inne i staden, vilket ökar tillgängligheten och konsumtionen av alkohol. Det i sin tur får konsekvenser för folkhälsan med ökad alkoholrelaterad dödlighet, fler misshandelsfall, fler rattfylleribrott och ökad sjukfrånvaro. Det skriver Malmö stad i ett yttrande till Socialdepartementet om utredningen Gårdsförsäljning (SOU 2010:98), som syftar till att ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenlig med EU-rätten och detaljhandelsmonopolet utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan. Man väljer därför att avstyrka utredningens förslag.

Gårdsförsäljning leder tankarna till en gård på landet som säljer egenproducerade varor till besökare, men det som utredningen föreslår är långt ifrån det. Det finns till exempel inget krav på att alkoholen måste produceras i Sverige eller säljas på en gård, vilket innebär att multinationella tillverkare kan slå upp butiker mitt i staden. Det innebär i sin tur svårigheter med att kontrollera att försäljningen sker på ett korrekt sätt och att ålderskontrollerna efterlevs. Att provköp inte längre är tillåtet försvårar kontrollen ytterligare.

En kontrollerad försäljning av alkoholdrycker är grundläggande för en framgångsrik, skadebegränsande alkoholpolitik och Systembolaget har en historiskt viktig samhällsfunktion. Det avgörande skälet till Malmö stads inställning är det potentiella hotet mot Systembolagets detaljhandelsmonopol.

– Detaljhandelsmonopolet är en grundpelare för den svenska restriktiva alkoholpolitiken och förslaget om ”gårdsförsäljning” innebär att detta de facto bryts, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg.

– Förslaget har ingen som helst koppling till att den egenproducerade alkoholen ska säljas vid en gård på landsbygden utan innebär i praktiken att vem som helst kan öppna en butik var som helst, utan koppling till vare sig gård, egentillverkning eller begränsning till den egentillverkade drycken, säger Carina Nilsson (S). ”Gårdsförsäljning” är därmed ett helt vilseledande namn på förslaget, fortsätter hon.

– Den svenska alkoholpolitiken med ett försäljningsmonopol är i en internationell jämförelse framgångsrik ur folkhälsoperspektiv. Resultatet av utredningen visar tydligt att en nedmontering av försäljningsmonopolet genom gårdsförsäljning påverkar folkhälsan negativt, säger Anders Skans (V) gruppledare i kommunfullmäktige.

 

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 5) 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721