Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Galavisning av Magnus Gerttens dokumentärfilm Hoppets hamn

Den 31 augusti galavisas Hoppets hamn på biografen Spegeln i Malmö - en dokumentärfilm om mottagandet av överlevarna från koncentrationslägren 1945. Filmens medverkande överlevare kommer att finnas på plats. Bland gästerna finns även H.K.H. Prins Carl Philip, landshövding Göran Tunhammar och kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu.

Om filmen
Hoppets hamn tar sin utgångspunkt i 1945 då nästan 30 000 överlevare från de tyska koncentrationslägren anlände till Sverige. På kajen i Malmös hamn upplevde de sina första ögonblick av frihet. Filmfotograferna var på plats och några av de som fångades på film möter vi 66 år senare i Magnus Gerttens nya dokumentär Hoppets hamn

I Hoppets hamn skildrar Magnus Gertten frihetens ögonblick och de frågor överlevarna burit med sig ända sedan kriget. Samtidigt är det en berättelse om den hjälpande hand som Malmö och Sverige sträckte ut till de som kom levande ur koncentrationslägren.

Om Malmö stads satsning
Malmö har under de senaste åren utvecklats till en filmstad av rang både när det gäller produktion och visning av film. Särskilt gäller detta dokumentärfilmsområdet, med flera produktionsbolag som gjort internationellt uppmärksammade produktioner. I Malmö finns även många bolag som gör långfilmsproduktioner. Malmös filmindustri skapar ett ekonomiskt värde till staden som ger utslag i turiststatistik och nya filmprojekt som direkt och indirekt genererar arbete för många inom den kreativa näringen i Malmö. Galavisningen är en del av Malmö stads filmsatsning.

Filmvisningen är sluten. Det finns emellertid foto- och intervjumöjligheter med de medverkande, Prins Carl Philip och Malmö stads ledning när de anländer till Spegeln kl 18.45

För mer information
Lennart Ström, producent Auto Images, tel: 0708 768 951, lennart.strom@autoimages.se
Ann Körling, Kultursekreterare Malmö kulturstöd, tel: 040-344858, ann.korling@malmo.se 

Ämnen

Kategorier

Regioner


MALMÖ - ÅRETS KULTURKOMMUN 2011

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se