Gå direkt till innehåll
Foto Lars Bendroth
Foto Lars Bendroth

Pressmeddelande -

Grönare Möllans nya träd magasinerar vatten från taken

Just nu planteras många av de gatuträd som inte bara gör Möllan grönare utan även hjälper till vid skyfall. Möllevången är ett av de områden i Malmö som har minst antal träd eller lägst krontäckning som är ett mått man ofta använder, ett mått som även talar om att ett stort och gammalt träd ger mer fördelar än ett litet nyplanterat. Totalt kommer cirka 150 träd planteras på Möllevången.

35 stycken av gatuträden som planeras på Möllevången kommer att stå i så stora växtbäddar att de kan ta emot och magasinera extra vatten. För att träden i gatumiljö ska få bästa möjliga förutsättningar så planteras de i så kallad skelettjord. Ett träd får ca 30 kubikmeter skelettjord och av det är en tredjedel hålrum där vatten kan samlas vid skyfall. De 35 träden kan alltså magasinera 350 kubikmeter dagvatten. Det gör att avloppsledningarna inte belastas lika mycket och risken för översvämningar blir mindre.

Det betyder att trädgroparna är stora nog för att ta emot mycket mer vatten är det som kommer från gatorna. Då föddes tanken på att vattnet från hustaken i närheten kunde ledas dit. VA SYD frågade fastighetsägarna som berördes om de var intresserade av att installera en så kallad utkastare på stuprören. Kostnaderna och arbetet med att leda vattnet från stuprören till växtbäddarna via ränndalar står VA SYD och Malmö stad för.

På ett enkelt sätt stoppas vattnet från stuprören under vintern då det finns risk att vattnet i ränndalarna kan frysa och medföra risk för halkningsolyckor för gående.

14 av 18 fastighetsägare har nappat på förslaget. Sammanlagt rör det sig om ett 20-tal stuprör.

- Det är ett både enkelt och smart sätt för oss att kunna bidra till en hållbar stadsutveckling, säger Roger Rosvall, regionchef på Heimstaden, som inte tvekade att tacka ja när han fick frågan från VA SYD.

De största vinsterna med att leda takvattnet till de nya planteringarna är att få bort vattnet från det kombinerade ledningsnätet, som det oftast är, vilket minskar risken för källaröversvämningar. Det blir också en möjlighet att testa ett nytt arbetssätt och en lösning som kan ha en stor potential på många ställen. Dels i den täta befintliga staden, men även vid nybyggnationer eftersom de ofta byggs tätt med lite plats för vattnet.

- En upptäckt vi gjorde under arbetet är att här definitivt finns potential för produktutveckling, säger Kristina Hall, dagvattenexpert på VA SYD och programledare för satsningen Tillsammans gör vi plats för vattnet. De flesta produkterna på marknaden är inte gjorda för offentlig miljö, med den utsatthet och de krav som finns där.

Träd behövs!
Förutom de stora fördelarna med vattenmagasineringen ger träden många andra positiva effekter. Krontäckningsgraden talar om hur stor andel av en yta som skuggas av trädkronor och detta har visat sig vara ett användbart redskap för att räkna ut värdet av de ekosystemtjänster som våra träd bidrar med. I Malmö har vi som mål att få krontäckningsgrad på 25 %. Nu är krontäckningsgraden för Malmö 18 % och för Möllevången, som är en av de platserna i Malmö med lägst krontäckning, är den 8 %.

- Träden ger oss och andra levande varelser en bättre miljö att leva i. De ger skugga som sänker temperaturer vid värmeböljor, de dämpar hårda vindar, de absorberar vatten vid kraftiga regn, de filtrerar stoft i luften och dämpar buller. Dessutom ger de boplats och föda till insekter och fåglar, säger Caroline Larsson, projektledare för Grönare Möllan på fastighets- och gatukontoret.

Många olika sorters träd

Alla träd klarar inte alla miljöer och vi vill ha en variation av olika träd att njuta av så därför kommer det vara en mängd olika träd som planteras på Möllevången. Några har vackra höstfärger, andra blommar fint på våren till glädje för både oss och pollinerande insekter. Andra bär frukt som till exempel fåglar gillar.

I gatorna sätts 37 olika sorters träd, bland annat olika hagtorn, katalpa, kinesträd, kaffeträd, humlebok, blodplommon, kaukasiskt päron, pagodträd och zelkova att planteras. I parkerna, till exempel Mandeln, kommer bland annat persikomandel, körsbärsplommon, vinterkörsbär, blomsterkornell, perukbuske och rosenapel att sättas.Ängelholmsgatan, Monbijougatan och Falsterbogatan har fått sina gatuträd planterade. Närmast på tur står Simrishamnsgatan. Därefter får Kristianstadsgatan, Claesgatan och även Trelleborgsgatan gatuträd. Träd blir det också på torgområdet i korsningen Amiralsgatan/Norra Parkgatan (vid Coop) och även i Möllevångens större parker Falsterboplan och Mandeln. Folkets park får också nya träd men de är utöver de 150 träd som ingår i Grönare Möllan. Under hösten har trädgropar förberetts och träden i parkerna Falsterboplan, Folkets park och Mandeln är redan planterade.Arbetet för hela Grönare Möllan beräknas vara klart i april 2021.

Fakta om Tillsammans gör vi plats för vattnet

Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på skyfallshantering i Malmö och Lund. Den startade i Malmö 2017. Satsningen bidrar med extra resurser utöver det vanliga när det krävs. Inom satsningen kan nya arbetsmetoder testas och nya samarbeten som involverar andra aktörer.

Kontakt

Caroline Larsson, projektledare Grönare Möllan, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, Mobilnummer: 0709-341303, caroline.larsson@malmo.se

Kristina Hall, dagvattenexpert och programledare ” Tillsammans gör vi plats för vattnet”, VA SYD. Telefonnummer: 040-6350217, kristina.hall@vasyd.se

Nina Steiner, kommunikatör, VA SYD, telefonnummer 040-6350444, nina.steiner@vasyd.se

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, Mobilnummer: 0709-341411, birgitta.hjertberg@malmo.se 

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Kommunikatör Naturreservat och naturområden. Malmö stads blomsterprogram. "Framtidens kuststad", Havets dag och andra strandstädningsprojekt. 040-341411

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se