Gå direkt till innehåll
Dungen, Wihlborgs planerade kontorsbyggnad i Hyllie. Vy från Arenagatan mot Hyllie allé.
Dungen, Wihlborgs planerade kontorsbyggnad i Hyllie. Vy från Arenagatan mot Hyllie allé.

Pressmeddelande -

​Grönt tillskott i Hyllies kontorsflora

Hyllie fortsätter vara det självklara valet för utvecklingen av kontorsfastigheter i Malmö. Strax söder om Hyllie stationstorg planerar Wihlborgs att bygga ett kontorshus med höga miljökrav och trädplanteringar inomhus, som knyter an till den gård med trädgård som tidigare fanns på platsen. Malmö stads tekniska nämnd gav idag klartecken till markförsäljningen.

Strax söder om Hyllie stationstorg planerar Wihlborgs att uppföra en kontorsfastighet i sex plan med 7 700 kvadratmeter BTA.

– Tomten har en perfekt placering. Den ligger i direkt anslutning till Hyllie station och har ett fantastiskt skyltläge mot både Arenagatan och Hyllie Allé. Hyllie är ett populärt område så vi kommer att starta bygget så snart som möjligt, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Den planerade byggnaden blir grön i flera bemärkelser och hämtar inspiration från en gårdsbildning med trädgård som tidigare fanns på platsen. Höga träd inne i entréplanets atrium kommer att skapa en grön och levande miljö med associationer till den gamla bebyggelsen. Husets fasader får två olika uttryck som båda har en veckad form: mot Hyllie Allé i norr en glasfasad med generöst ljusinsläpp, övriga sidor får en ljus plåtfasad. Fastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och inflyttning planeras till första kvartalet 2019.

– Det känns roligt att nu även kunna hälsa Wihlborgs välkomna till Hyllie. En stor aktör inom marknaden för kontorsfastigheter gör entré, med ett framtidsorienterat, innovativt projekt som dessutom knyter an till platsens historia, säger Håkan Thulin, exploateringschef inom Malmö stad.

Den totala köpeskillingen uppgår till 30 415 000 kronor. Priset är satt till 3 950 kr/kvm BTA, med utgångspunkt i de priser kommunen under senare tid tillämpat vid försäljning av jämförbar mark i området.

– Många vill etablera sig i Hyllie och skapa arbetsplatser i Malmö, och det är lätt att förstå. Stadsdelen ligger mitt i Öresundsregionen som snart passerar 4 miljoner invånare och som har en kvarts miljon företag, säger Milan Obradovic (S), tekniska nämndens ordförande.

– Malmö behöver alla typer av arbetstillfällen. Vi välkomnar att Wihlborgs planerar för ytterligare 350 arbetsplatser i staden, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Hyllie erbjuder ett attraktivt läge för kontor, nära Copenhagen Airport, Köpenhamn och övriga Malmö. Det geografiska läget i kombination med närheten till mötesplatser och hotell samt fokus på tillväxt och hög klimatprofil lockar många att satsa på Hyllie. Här finns kontorslokaler med olika karaktär och av skiftande storlek. Fullt utbyggt kommer det i Hyllie ha skapats cirka 10 000 nya arbetstillfällen.

Kontakt

Håkan Thulin, exploateringschef, fastighetskontoret, Malmö stad, 0709-44 18 81, hakan.thulin@malmo.se

Anders Jarl, vd, Wihlborgs, 040-690 57 10, anders.jarl@wihlborgs.se

Milan Obradovic, ordförande, Malmö stads tekniska nämnd, 0708-41 72 37, milan.obradovic@malmo.se

Anders Törnblad, vice ordförande, Malmö stads tekniska nämnd, 0709-79 77 38, anders.tornblad@malmo.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Projektkommunikatör Stadsutveckling och exploatering, Nyhamnen och projekt med förorenad mark där Malmö stad är huvudman 0733-70 89 11

Relaterat material

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se