Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler enligt lex Sarah

När en anställd och en vikarie hjälper en boende att byta tröja vill inte den boende medverka. Den boende börjar skrika till den anställde vilket medför ett kränkande bemötande från den anställde. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler händelsen som ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

När ett klädombyte skulle ske på en boende i ett vårdboende ville inte denne byta tröja och började då skrika åt en anställd. En vikarie observerar då att den anställde skriker tillbaka och lägger sin hand på den boendes mun. Vikarien upplevde händelsen som kränkande mot den boende.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ser mycket allvarligt på händelsen och har utrett händelseförloppet.

Utredningen visar bland annat att man inte med säkerhet kan säga hur händelsen påverkade den boende. Den boende har dock inte uppvisat någon ökad oro eller otrygghet efter händelsen. Den anställde har uppgett att hen kände sig stressad och agerade på ett sätt som hen inte vanligtvis gör.

En rad åtgärder genomförs, bland annat en kartläggning med sektionschef, sjuksköterska, rehabiliteringspersonal och arbetsgruppen om hur insatser till den boende ska utföras med samtycke och med god kvalitet. Sektionschef påbörjar också ett arbete med arbetsgruppen kring den nationella värdegrunden och bemötande. 

Kontaktperson: Susann Svensson, enhetschef avdelningen för särskilt boende Tel: 040-34 22 99

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:
• anställda ska rapportera missförhållanden,
• den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
• den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Petronella Thorén, kommunikatör Tel: 0768-711 317

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150