Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hälsodag i Rosengård

-Tanken med Hälsodagen är att informera rosengårdsborna hur de kan leva sunt och hur man kan bevara en god hälsa. Det är viktigt då många rosengårdsbor har problem med bland annat övervikt. Få motionerar regelbundet och många har dålig kosthållning. Många barn har även dålig tandstatus, säger Monica Claeson, samordnare på Rosengård stadsdelsförvaltning. Torsdagen den 30 septe mber kl 10.00-17.00 är det Folkhälsodag i Rosengård. Ett program med stavgång, kost, motion, Qigong, massage och hälsoinformation på olika språk av internationella hälsoinformatörer. -Undersökningar visar att rosengårdsborna har dålig hälsa jämfört med övriga malmöbor. Därför är det viktigt med en hälsodag i Rosengård, säger Monica Claesson. I Rosengård arbetar Herrgårdshälsan, ett samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Malmö stad/Rosengård stadsdelsförvaltning, dagligen med före byggande hälsoarbete på olika språk. De informerar bland annat om infektioner, första hjälpen, viktproblem och leder promenadgrupper med barn och vuxna. Folkhälsodagen är i samarbete med internationella hälsoinformatörer och Region Skåne. Plats: Rosengårdsbiblioteket och butiksgatan i Rosengård centrum. För ytterligare information kontakta: Monica Claeson, samordnare, tel nr 040-34 63 81 Karin Persson, projektsekreterare, Internationella hälsoinformatörer tel nr 040-34 75 70 A nette Wirdebo, Herrgårdshälsan, tel nr 040-31 43 79

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se