Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hemlösa barnfamiljer i Malmö får nya lägenheter

Södra innerstadens stadsdelsförvaltning bygger om kontorslokaler till lägenheter för hem- och bostadslösa barnfamiljer i stadsdelen. Sammanlagt blir det tio nya bostäder.

– Det är mycket glädjande att förvaltningen kunnat lämna lokaler för att göra plats åt bostäder, säger enhetschefen Madeleine Candia, som ansvarar för hemlöshetsfrågan i stadsdelen. 

Hemlösheten är en av de största utmaningarna för socialtjänsten i Södra innerstaden. Här finns de flesta av Malmös hem- och bostadslösa personer och 2009 fanns 27 barn som levde i familjer utan ett eget hem.

– Nu får barnfamiljer som varit utan hem eller som bott fruktansvärt trångt i andrahandslägenheter ett eget hem, ett tak över huvudet i nyrenoverade lägenheter. Det är en välkommen ljusglimt, säger Madeleine Candia. 

Inflyttning sker i april och maj.

Fakta hemlöshet i Södra innerstaden/
Socialtjänsten i stadsdelen jobbar på flera fronter för att möta behovet av bostäder. Bland annat finns övergångsboendet Hejaren med lägenheter till familjer och ensamstående som inte själva lyckats skaffa sig, eller behålla, ett boende. Här får man bo under några månader tills man har hittat ett eget boende – hjälpt av referenser från Hejaren. 

Nyckelhålet kallas den hjälp som ges av en socialsekreterare till hemlösa och bostadslösa att söka lägenhet på den öppna bostadsmarknaden.

Andra satsningar är de på IT för hemlösa och fotokurser för hemlösa i samarbete med studieförbundet ABF Malmö. 

Kontakt/
Madeleine Candia, enhetschef vuxna och boende, Södra innerstaden: 0708-16 75 43

Cecilia Svensson, avdelningschef individ- och familjeomsorg i Södra innerstaden: 0733-92 46 50

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se