Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Herrgården behöver seriösa fastighetsägare Det ska inte gå att göra stora vinster på att missköta fastigheter

- Det är en fullständig skandal och helt oacceptabelt att oseriösa fastighetsägare i dagens Sverige kan tillåtas missköta sina fastigheter så att det får sådana följder som vi kunde se exempel på i onsdagens Uppdrag granskning.

Det säger Anders Rubin (s) ansvarigt kommunalråd för boende och stadsmiljö i Malmö med anledning av det aktuella programmet, i vilket man bland annat visade bilder från lägenheter på Herrgården i Rosengård i Malmö där det fanns grova fukt- och mögelskador och där lägenheter invaderats av kackerlackor och andra skadedjur,

- Tyvärr är spelreglerna på bostadsmarknaden idag sådana att den här typen av missförhållanden kan uppstå och där den nuvarande regeringen uppenbarligen har full tillit till att marknadskrafterna kan lösa problemen, medan vi i kommunerna inte kan göra särskilt mycket för att stoppa eländet, säger han.

Anders Rubin reagerar mot att bostadsminister Mats Odell i programmet tilläts att helt oemotsagd frånsäga sig allt ansvar.

- Det var direkt ohederligt av Mats Odell att bara skylla på kommunerna och låtsas som att regeringen, med sin marknadsliberala syn på bostadsproblematiken, inte skulle ha något ansvar alls, säger Anders Rubin.

- Samtidigt vore det, säger han, ytterst olyckligt om det här nu framför allt skulle resultera i ett Svarte Petter-spel mellan staten och kommunerna, när det är de oseriösa fastighetsägarna som är de verkliga skurkarna.

- Nu måste vi i stället se till att sådant här inte får och kan förekomma. Det handlar inte minst om att hyrorna måste tillåtas sänkas kraftigt i de fastigheter som inte underhålls och att det inte ska gå att göra stora vinster på att missköta sina fastigheter.

- Därmed skulle fastigheterna sjunka i värde och till ett rimligt pris kunna köpas upp av någon seriös fastighetsägare som i sin tur sedan kan rusta upp fastigheterna och se till att hyresgästerna får ett bra boende, säger Anders Rubin.

Kontaktperson

Anders Rubin 070636 26 77

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se