Skip to main content

Inbjudan till presskonferens!

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2007 16:36 CEST

Den 10 april kommer den amerikanske professorn Melissa Runyon till Malmö för att föreläsa vid ett seminarium kallat "Evidensbaserad behandling vid fysisk barnmisshandel - en hjälp till familjer att utveckla bättre livsvillkor". Då presenteras en behandlingsmodell till stöd för föräldrar och barn som Melissa Runyon varit med att ta fram.


Senare i veckan kommer Melissa Runyon att utbilda team bland annat från Malmö och Kristianstad i den integrerade behandlingsmodellen. I Malmö kommer det att vara Kriscentrum för barn och ungdom som tillsammans med Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och barn samt Kriscentrum för män som kommer att arbeta med programmet. I Kristianstad är det socialtjänstens öppenvård för barn och familj, Prisma.

- Kvinnofridsprogrammet i Malmö har i det nya handlingsprogrammet vid våld mot kvinnor och barn planer på att utveckla
arbetet med föräldrar som använt våld mot sina barn. För att komma i gång med arbetet har vi tillsammans med Kristianstad kommun och Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjudit hit Melissa Runyon från New Jersey, säger Margot Olsson, Kvinnofridssamordnare i Malmö stad.

I samband med föreläsningen den 10 april får media möjligheten att träffa Melissa Runyon och få mer information om behandlingsmodellen och dess resultat i USA. Medverkar gör också Cecilia Kjellgren, metodutvecklare Kristianstads kommu n/Lunds universitet samt Margot Olsson.


VÄLKOMMEN!

Tid: Tisdag 10 april klockan 11.00
Plats: Kriscentrum för barn och ungdom, Grönegatan 9 i Malmö


Fakta
Melissa Runyon, från CARES Institute (Child Abuse Education Research & Service) New Jersey, har tillsammans med kollegor utvecklat en integrerad behandlingsmodell för barn som blivit misshandlade och föräldrar som misshandlat sitt barn.
Modellen, som kallas Integrerad behandling vid fysisk barnmisshandel, bygger på att föräldrar respektive barn erbjuds parallell kbt-behandling i grupp och integrerad familjebehandling. Familjer blir remitterade till institutet bland annat från hälso- och sjukvård, socialtjänst och åklagare.

För ytterligare information:
Kontakta:
Annika Björk, Samordnare för Kriscentrum för barn och ungdom, tel 040-34 40 64

Cecilia Kjellgren, metodutvecklare, Kristianstads kommun/Lunds Universitet 0733-13 57 99

Göran Svensson, Informationsassistent, Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning, 073 3-46 54 52, goran.s.svensson@malmo.se