Gå direkt till innehåll
Internationell slutkonferens om grön infrastruktur hålls i Malmö

Pressmeddelande -

Internationell slutkonferens om grön infrastruktur hålls i Malmö

Malmö ska stå värd för slutkonferensen “Urban Green Infrastructure for Sustainable Cities” i september 2017. Det beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen och avsätter 500 000 kronor för ändamålet.

Grön infrastruktur är en viktig del i Malmös arbete för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och anpassning till klimatförändringar. Malmö stad har, tillsammans med nitton andra europeiska städer, deltagit i det EU-finansierade forskningsprojektet GREEN SURGE under fyra år. Malmö är en av fem städer som GREEN SURGE valt att fokusera extra på, som fungerat som Urban Learning Lab där forskning och nya idéer har testats i praktiken. Övriga städer med Urban Learning Labs är Edinburgh, Bari, Berlin och Ljubljana.

Arbetet med Urban Learning Labs har varit mycket lyckat och Malmö är på många sätt ledande i Europa på grön infrastruktur. Staden arbetar innovativt med att få in gröna miljöer i stadsplaneringen, med strategier för öppen dagvattenhantering, stadsodling i bostadsområden och gröna standarder för byggherrar.

Konferensen är slutpunkten för projektet och ska ge praktiker, forskare och beslutfattare möjlighet att utbyta erfarenheter, utveckla samarbeten och öka förståelsen för hur man kan utnyttja ekosystemtjänster maximalt för en hållbar planering och utveckling av staden. Malmö stad stödjer konferensen ihop med Sveriges Lantbruksuniversitet och Köpenhamns universitet.

– Malmöbornas skattepengar ska göra dubbel nytta när vi renoverar eller bygger nya offentliga miljöer. När vi lägger ny gatubeläggning kan vi till exempel passa på att bygga dagvattensystem, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för teknik och miljö.

– Nu får vi tillgång till den senaste kunskapen från tjugo städer i Europa om hur stadsmiljöer utformas för att minska buller och luftföroreningar, för att hantera extrema skyfall, sänka temperaturtoppar på sommaren och mycket mer. Detta är kombinationen av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet på ett väldigt konkret sätt, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

För mer information kontakta
Milan Obradovic 0708-41 72 37
Märta Stenevi 0732 34 24 82
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se