Gå direkt till innehåll
Här köper MG Real Estate mark i Norra Hamnen i Malmö.
Här köper MG Real Estate mark i Norra Hamnen i Malmö.

Pressmeddelande -

Internationellt fastighetsbolag satsar i Malmö hamn

Malmö stad säljer mark i Norra Hamnen till MG Real Estate. Bolaget har för avsikt att bygga en logistik- och kontorsanläggning. Tomten omfattar omkring 66 500 kvadratmeter och säljs för 73 300 000 kronor. Försäljningen antas skapa 160 nya arbetsplatser och bidra till en ökad sysselsättning i hela hamnområdet och i Malmö. 

Staden ser ett behov av en bredare arbetsmarknad i Malmö inom lager, logistik, volymhandel och industri.

– Etableringen av MG Real Estate är en bra sak för hela hamnens utveckling. Dels skapas arbetsplatser i fastigheten, men det kommer också att skapas fler sysselsättningstillfällen i branscher kopplat till logistik och transport samt övrigt näringsliv i hela Malmö. Det stärker också vårt hamnbolags, Copenhagen Malmö Port (CMP), verksamhet, säger tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström.

Malmö Industrial Park är ett expansivt industriområde mitt i Öresundsregionen i direkt anslutning till Copenhagen Malmö Port (CMP). MG Real Estate är den första utomnordiska aktören som köper mark i området.

– Det här visar att Malmös hamn är att räkna med på den internationella arenan. Jag tror att intresset för Malmös hamnområde kommer att öka, tack vare hamnens strategiska läge och de möjligheter till samarbete som finns, både med hamnen och med andra verksamheter i området, fortsätter Andreas Schönström.

MG Real Estate har nyligen etablerat ett skandinaviskt dotterbolag som ska fortsätta expansionen i Norden.

– MG Real Estate har redan varit framgångsrika i Danmark i snart tre år. Framgångarna och efterfrågan från våra kunder gör att vi vill expandera i resten av Norden, mer specifikt i Sverige. Våra kunders verksamheter i Malmö hamn kommer att stärka vikten av hamnen i hela Öresundsregionen, säger Anton Van Vlerken, Chief Country Officer i Nederländerna och Norden, MG Real Estate.

Utvecklingen av Malmö Industrial Park sker i samverkan med Copenhagen Malmö Port (CMP).

Kontaktpersoner

Olle Anderberg, projektledare, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, olle.anderberg@malmo.se, 

+46 708 25 62 99

Anton Van Vlerken, Chief Country Officer Netherlands and Nordics, MG Real Estate, avv@mgrealestate.eu, +31 650 49 94 64

Ämnen

Kategorier

Regioner


Norra Hamnen – Malmö Industrial Park

Malmö Industrial Park är ett expansivt industriområde mitt i Öresundsregionen, Nordens största arbetsmarknadsregion och tätast befolkade storstadsregion. Här erbjuds centralt belägen industrimark till aktörer inom tillverkning, förädling och distribution. Marken ligger i direkt anslutning till Copenhagen Malmö Port (CMP), där de trimodala logistiklösningarna – tåg-, väg- och sjötrafik – knyts samman på ett effektivt sätt. Malmö stad arbetar för en hållbar hamn- och industriverksamhet och samarbetar med aktörerna i hamnområdet för att hitta smarta lösningar inom återvinning, logistik- och energi, så kallad industriell symbios. De företag som etablerar sig i området ska bidra till ökad sysselsättning, stärka hamnens verksamheter och öka godsmängder över kaj

Om MG Real Estate

MG Real Estate är ett europeiskt bolag som arbetar med att bygga, utveckla och förvalta kontor- och logistikfastigheter. Bolaget har bland annat uppfört byggnader åt större företag som Philips, FedEx, DHL, Primark, CAT, Deloitte, H&M, Maersk med flera, i Belgien, Nederländerna, Tyskland och Danmark. De har under senaste året även utvecklat en logistikfastighet inne på Copenhagen Airports område.

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se