Gå direkt till innehåll
Arbetet med att skyfallsanpassa Söderkullaparken är klart; detta innebär att det nu finns sänkta ytor där vatten kan samlas vid eventuella skyfall.
Arbetet med att skyfallsanpassa Söderkullaparken är klart; detta innebär att det nu finns sänkta ytor där vatten kan samlas vid eventuella skyfall.

Pressmeddelande -

Invigning av skyfallsanpassade parker i Söderkulla

Söderkulla är ett av de områden i Malmö som drabbats hårt av översvämningar vid extremregn. Malmö stad och VA SYD har därför tillsammans arbetat med att skyfallsanpassa och rusta upp Söderkulla- och Fosietorpsparken.

Att med flit översvämma vissa områden är ett exempel på en lösning för att ta hand om kraftiga regn. Då vattenledningsnätet inte är dimensionerat för att ta hand om extrema mängder styr man om översvämningarna till platser där de inte orsakar någon skada. Exempel på sådana platser kan vara parker och idrottsplatser.

-Delar av Söderkullaparken har sänkts med som mest en meter för att kunna magasinera dagvatten. Det är de befintliga gräsytorna och aktivitetsytorna som har sänkts, vilket betyder att vi kunnat spara många av de värdefulla träd som finns i parken, berättar Caroline Larsson, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Parkerna i Söderkulla är nu klara och har genom ombyggnaden fått nya bollplaner, lekplatser samt nyplanterade träd och växter. Söderkullaparken har även fått uppfräschad hundrastplats och boulebana medan Fosietorpsparken har fått ett utegym.

Nu på lördag den 25 maj är det dags att inviga de nya parkerna med aktiviteter för hela familjen – självklart med tema vatten.


Program invigning
Lördag 25 maj kl. 11-13 i Söderkullaparken:

11.00-11:10 Arwin Sohrabi, vice ordförande i miljönämnden

Därefter:

Skapa jättesåpbubblor tillsammans med ExperimentExpressen

Lär dig skörda regnvatten med VA SYD

Tornfalkens scoutkår arrangerar korvgrillning

Sydskånska kennelklubben finns på plats vid nya hundrastgården

DJ Jezbero spelar skön musik

Flera andra överraskningar


För mer information:

Caroline Larsson, projektledare, fastighets- och gatukontoret, tel: 070 934 13 03

Tina Erlandsson, kommunikatör, fastighets- och gatukontoret, tel: 0734 020 408


Läs mer: malmo.se/skyfall

Arrangör: Malmö stad och VA SYD

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Fastighets- och gatukontoret: Annika Blomquist

Fastighets- och gatukontoret: Annika Blomquist

Presskommunikatör Fastighets- och gatukontoret 0709-34 14 79

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se