Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

IV är elevens väg till framtidens yrken

Gedigna yrkeskunskaper inom framtidsbranscher som byggindustri, fordonsteknik, handel och service samt livsmedel. Praktik och lärlingsutbildning. Möjligheterna är många för ungdomar inom Individuella programmet, IV, i Malmö. Den 19 april presenteras Malmö stads IV-utbildningar vid en mässa i Stadshuset. IV erbjuder en mängd alternativ för ungdomar som saknar behör ighet till gymnasiets nationella eller specialutformade program, eller som av andra skäl inte kan gå någon av dessa program. Malmö har en hög andel obehöriga elever, för närvarande cirka 20 procent. IV omfattar i dag drygt 1 700 elever. Utbildningsförvaltningen satsar på bredd och kvalitet inom IV, och nyligen inrättades Resursenheten för IV som följer upp ungdomar som riskerar hamna utanför utbildningssystemet. Inför läsåret 06/07 finns ett 30-tal utbildningsalternativ. Nästa vecka är det IV-mässa i Malmö. Omkring 1 000 ungdomar besöker Malmö Stadshus för att få information om de olika utbildningarna. På plats finns representanter för tio gymnasieskolor i Malmö samt Resursenheten för IV. Tid: Onsdagen den 19 april 2006 kl 9.00-14.00 Plats: Malmö Stadshus IV blir vändpunkten för många ungdomar i Malmö. En kartläggning visar att en stor majoritet av eleverna, cirka 78 procent, är nöjda eller mycket nöjda med utbildningen. 66 procent tror att de kommer att klara behörighet till ett nationellt program. För ytterligare uppgifter kontakta: Annette Lawesson, rektor för Resursenheten för IV, 040-34 30 36, 0709-72 30 36, annette.lawesson@malmo.se Marina Glisovic, informatör och mässansvarig, 040-34 49 73, 0733-59 60 40, marina.glisovic@malmo.se Malmö den 12 april 2006 Vänligen Pia Oredsson Informationschef

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterade event

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se