Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Katarina Pelin blir ny miljödirektör i Malmö stad från 1 januari 2008 – det beslutade Kommunstyrelsen idag.

Katarina Pelin har en gedigen bakgrund och är i grunden jurist. Hon har arbetat bland annat med lokal Agenda 21 och folkhälsofrågor, och som egenföretagare med juridik/civilrätt. Just nu är Katarina Pelin chef i Region Skåne för det miljöstrategiska utvecklingsarbetet i Skåne. - Det finns ett driv i Malmö stad som jag ser fram mot att få bli en del av, det var därför jag sökte tjänsten. Det drivet återspeglas både i politiken och i tjänstemannaorganisationen säger Katarina Pelin. Jag vill åstadkomma förbättring med mitt arbete och då är det viktigt att ha en arbetsgivare som vågar ligga i framkant och dra utvecklingen. - Den största utmaningen av alla är kanske att arbeta för att underlätta för alla som bor och verkar i Malmö att göra miljöriktiga val i sin vardag, svarar Katarina Pelin på frågan om vilka de stora utmaningarna är inom miljöområdet i Malmö. Hon anser vidare att målet är att förbättra miljön för alla i Malmö och göra det på ett sådant sätt att det gynnar stadens utveckling. Övriga erfarenheter Katarina Pelin tar med sig i sitt nya arbete är bland annat olika regeringsförordnanden i Expertgruppen för Agenda 21 och Habitat samt i nationella Hållbarhetsrådet. Hon har även styrelseuppdrag i exempelvis Sustainable Business Hub, Hållbar Utveckling Skåne, Öresund Environment Academy, Vätgas Sverige och Biogas Syd. För frågor, tala med: Katarina Pelin, 0768 - 87 18 93 Liselott Nilsson, 040 - 34 11 36, personaldirektör Malmö stad Anna Hanspers Press och medieansvarig Stadskontoret August Palms plats 1 205 80 Malmö Tel. 040-34 11 22 Mob. 0733-52 53 10 Fax. 040-34 10 55 anna.hanspers@malmo.se www.malmo.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se