Gå direkt till innehåll
​Klimatnödläge råder

Pressmeddelande -

​Klimatnödläge råder

Det råder klimatnödläge. Det konstaterar kommunstyrelsen i sitt svar till en Malmöbo som genom ett medborgarförslag uppmanar Malmös politiska ledning att utlysa klimatnödläge. Framöver fokuserar klimatarbetet på att nå de högt ställda målen i stadens miljöprogram.

Den största utmaningen som världen står inför är att uppnå ett hållbart samhälle. Utifrån det har Malmö tagit fram ett ambitiöst miljöprogram med fyra övergripande mål som handlar om klimatpåverkan, hållbarhet och att skapa en god stadsmiljö. Malmö ska bli bäst på hållbar stadsutveckling och år 2030 ska staden försörjas till 100 procent av förnybar energi. Det kräver satsningar på ny miljöteknik, bättre återvinning och avfallshantering.

Miljöprogrammet togs fram 2009 och ska nu revideras. Det nya miljöprogrammet, som sträcker sig från 2021 till 2030, ska ange riktningen för stadens framtida miljö- och klimatarbete, och ett av målen är att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Alla nämnder och helägda kommunala bolag förväntas arbeta med målet. Precis som med det nuvarande miljöprogrammet ska arbetet följas upp årligen. Med ambitiösa mål anses det inte nödvändigt att ta fram en klimatnödlägesplan utan istället fortsatt arbeta med stadens redan högt ställda klimat- och miljömål.

– Vår bedömning är att det råder klimatnödläge och att vi ska fortsätta driva ett målmedvetet klimat- och miljöarbete framöver för att verka för en hållbar utveckling i Malmö och resten av världen. Klimatfrågorna är ju inte lokala utan globala. Kommunens mål är ambitiösa och vi avser att fortsätta på den inslagna vägen, men ett hållbart samhälle uppnår vi inte ensamma utan tillsammans med andra aktörer där alla måste göra sitt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Klimatnödläge råder. Men att utlysa ett nödläge där vi som kommun binder oss att ta kompensatoriskt ansvar för högre nivåers misslyckande är ekonomiskt omöjligt. Malmö fortsätter istället att jobba hårt med konkreta åtgärder som gör verklig miljönytta för kommunen, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och miljö.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L), 0734-16 64 97


(Ärende 16)

Ämnen

RegionsPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150