Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunalråd i täten för hållbar upphandling

Kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas (MP) har blivit utnämnd till vice ordförande i Procura+, en europeisk kampanjorganisation för hållbar upphandling. Förtroendeuppdraget sträcker sig till mars 2015. Procura+ är en europeisk kampanj för hållbar upphandling arrangerad av ICLEI – Local Governments for Sustainability. Malmö stad blev tidigare i år medlem i kampanjen för att visa på vikten av att upphandla hållbart samtidigt som kommunen kan få stöd och upphandlingsråd såväl som att sprida goda exempel.

– Den offentliga upphandlingen i alla europeiska kommuner och regioner står för betydande summor och vad som efterfrågas påverkar vad som erbjuds. Jag tar mig entusiastiskt an uppdraget som vice ordförande i Procura+ för att driva på utvecklingen att offentlig upphandling ska främja hållbar utveckling och innovativa processer. Inte minst måste fler våga ställa krav på god kvalitet när det kommer till mat och livsmedel, där även ett starkt djurskydd är en viktig del, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd.

Malmö stad utsågs till bästa hållbara upphandlare 2012 av Miljöstyrningsrådet och har arbetat aktivt med hållbar upphandling, inte minst som Sveriges första Fairtrade City. Malmö stads engagemang i Procura+ kommer sätta stadens hållbara upphandling även på den europeiska kartan.


Kontaktperson:

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se