Gå direkt till innehåll
Kommunledningens budgetförslag fokuserar på jobb, välfärd och trygghet

Pressmeddelande -

Kommunledningens budgetförslag fokuserar på jobb, välfärd och trygghet

Idag presenterade kommunledningen med Socialdemokraterna och Liberalerna sitt budgetförslag ”Ett öppet och tryggt Malmö i en ny tid”. Det handlar om att ta ansvar för hela staden med fokus på jobben, välfärden och tryggheten.

Malmö har de senaste åren på många sätt varit en stad i kraftig uppgång. Tillkomsten av nya bostäder, arbetstillfällen, invånare och evenemang har bidragit till det. Staden är hela tiden i rörelse. Samtidigt kämpar många Malmöbor för att hitta egen försörjning. Arbetslösheten har ökat, inte minst i pandemins spår.

Kommunledningen med Socialdemokraterna och Liberalerna vill med sitt budgetförslag för nästa år göra allt för att få fler Malmöbor i arbete och samtidigt utveckla välfärden och se till att Malmö är en trygg stad att bo i och besöka.

I budgetförslaget finns flera nyheter för att lyckas med ambitionen:

• Äldreomsorgen stärks med 99 miljoner kronor för att skapa bättre villkor för anställda. Personal i omsorgen ges utbildningar i svenska. Genom statens äldreomsorgslyft kan personalen också få annan kompetenshöjning.

• 100 miljoner kronor till att öka kommunens insatser för att få fler Malmöbor i arbete. Kommunens samtliga förvaltningar ska också ta ansvar för att ge Malmöbor arbetsmarknadsinsatser. Utökade insatser mot felaktiga utbetalningar och fusk.

• Kommunens serviceinriktade myndighetsutövning gentemot näringslivet ska utvecklas. I Malmö finns en stark entreprenörsanda med en stark start-up-scen och tjänstesektorn är en av de branscher som ökat allra mest. Kommunens dialog och samverkan med näringslivet ska stärkas. Arbetet med att hitta mark för fler logistik- och industrijobb ska trappas upp.

• Det ska byggas blandat i alla delar så att det möter såväl ungas, äldres som barnfamiljers behov. Det ska utredas hur trogna hyresgäster hos kommunala bostadsbolaget MKB kan få möjlighet att flytta till en nybyggd lägenhet hos bolaget genom reducerad hyra. På det sättet kan även äldre lägenheter, med lägre hyra, frigöras.

• Skolorna ska fortsätta sin långvariga utveckling med förbättrade skolresultat. Lovskola, som hjälpt många elever att få upp sina betyg, utökas. Den ska erbjudas inte bara niondeklassare utan alla elever på högstadiet i behov. Lovskola ska också erbjudas på samtliga lov och inte bara på sommarlovet. Fler unga ska klara gymnasiet inom tre–fyra år.

• Klimatförändringarna kräver klimatanpassning. Under 2021 undersöks en möjlig satsning på koldioxidinfångning, geologisk lagring av koldioxid, vid Sysavs förbränningsanläggning. En ny resepolicy erbjuder samtliga anställda förmånscyklar för att minska klimatpåverkan. Ett nytt supercykelstråk anläggs under mandatperioden.

• Permanent förstärkning på 45 miljoner kronor till förebyggande insatser och insatser för unga som befinner sig i risk för kriminalitet. Efter dialog med polisen prövas kommunala ordningsvakter vid Möllevången på de tider då otryggheten är som störst. Åtgärder för att förbättra trafikbeteendet tas fram.

Totalt omfattar budgeten 26 miljarder kronor. Kommunledningen föreslår att skattesatsen lämnas oförändrad. De senaste årens stora överskott i kommunens ekonomi har skapat en resultatutjämningsreserv på 3,9 miljarder kronor. Från denna reserv används nästa år 320 miljoner kronor.

Hela budgetförslaget går att ladda ned via länken här nedan.

– Tack vare en stark ekonomi och tillskott från staten kan vi lägga en offensiv budget även i en ekonomiskt svår tid. Vi värnar och utvecklar välfärden för alla Malmöbor och styr över medel från de tekniska områdena. Vi lägger också fokus på att staden ska vara öppen och trygg för alla invånare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vår budget fokuserar särskilt på Malmöbornas trygghet och rätt till en öppen stad. Det handlar i grunden om ökade livschanser för alla Malmöbor, och för att fler ska kunna komma i arbete satsar vi på hela kedjan, från skola till jobb och sysselsättning. Därför kommer vi också att stärka dialogen och samverkan med näringslivet, som har en avgörande roll i att skapa fler arbetstillfällen i vår stad, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.


För ytterligare information och kommentar, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh via Vanessa Marko, pressekreterare för S, 0701-484624
Roko Kursar via Linn Rydberg, presskontakt för L, 0701-473092

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se