Gå direkt till innehåll
​Kommunstyrelsen: Hela Malmö bör undantas från ebo

Pressmeddelande -

​Kommunstyrelsen: Hela Malmö bör undantas från ebo

Kommunstyrelsen i Malmö har sedan tidigare begärt att hela kommunen bör undantas från ebo. I augusti i år trädde en ny förordning i kraft som kräver en ny anmälan till Migrationsverket. I den står kommunstyrelsen fast vid att hela Malmö bör undantas.

Lagen om eget boende infördes 1994 som ett sätt för nyanlända att snabbare etablera sig i Sverige. Kommunledningen har under många år varit starkt kritisk till reformen som har flera baksidor. Den leder bland annat till trångboddhet, i Malmö och i många andra kommuner. Det i sin tur riskerar att leda till dålig boendemiljö och försämrade möjligheter för barn att lyckas i skolan.

Kommunstyrelsen vill fortsatt att hela Malmö ska undantas från ebo, av samma skäl som tidigare. Att enbart utesluta vissa områden kan resultera i att dagens negativa effekter av ebo med svarta hyreskontrakt och fusk med folkbokföringen kvarstår. Brist på bostäder och stigande bostadspriser riskerar att öka detta ytterligare.

Malmö har genom åren tagit ett stort ansvar för landets flyktingmottagning och kommer fortsätta göra det, och se till att såväl den asylsökande som samhället ges goda möjligheter till en välfungerande integration. Det här kräver rätt förutsättningar, vilket ett undantag från ebo skulle bidra till.

– Vi har länge varit stora motståndare till ebo eftersom vi kan se lagens negativa konsekvenser i form av segregation och dåliga boendemiljöer. Allra värst är effekterna den har på barns möjligheter till en lyckad skolgång och en bra start i livet. För att på allvar kunna se en förändring måste hela Malmö undantas, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– I Malmö vill vi fortsätta ta ansvar genom att ta emot anvisade flyktingar. Vi står dock fast vid att EBO skapar väldigt dåliga förutsättningar för att etablera sig i samhället. I en tät stad som Malmö påverkar EBO alla delar av staden genom trångboddhet, svartuthyrning och fusk med falska adresser, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.


För ytterligare information och kommentar, kontakta:

Katrin Stjernfeldt Jammeh via Vanessa Marko, pressekreterare (S), 0701-484624

Roko Kursar via Linn Rydberg, politisk sekreterare (L), 0701-473092


(Ärende 17)

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150