Gå direkt till innehåll
​Kommunstyrelsen tar initiativ för dialog med Malmöborna

Pressmeddelande -

​Kommunstyrelsen tar initiativ för dialog med Malmöborna

Kommunstyrelsen har idag fattat beslut om att instifta ett särskilt forum för demokrati och mänskliga rättigheter. Samtliga partier i kommunfullmäktige representeras i forumet för att i dialog med Malmöborna finna lösningar på hat och hot i Malmö.

I dialoggrupper kommer grundläggande samhällsfrågor och problem med bäring på demokrati och mänskliga rättigheter att lyftas, samt sådant som hotar dessa värden, så som otrygghet, hat och hatbrott, rasism, diskriminering och våldsbejakande extremism. Målet är att minska avståndet mellan Malmöbor och politiker, öka valdeltagandet samt minska hat och hot i staden.

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter ersätter råd för demokrati och trygghet och föreslås bestå av politiker från samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige. Genom forumet får förtroendevalda i Malmö möjlighet att under strukturerade former ta emot synpunkter som kan ligga till grund för fortsatta politiska beslut i demokratifrågor.

Initiativet vilar på slutsatsen om att Malmös politiker har en stark vilja och behov av att över partigränserna, tillsammans och samtidigt, utbyta erfarenheter, kunskaper och åsikter med olika aktörer och medborgare i Malmö samt ett antagande om att dessa delar denna vilja och behov.

Ärendet kommer att hanteras av kommunfullmäktige den 19 december 2019.

– Det krävs att demokrati och mänskliga rättigheter genomsyrar alla delar av kommunen för att nå resultat. Arbetet är komplext och omfattande var på jag ser stor nytta i att samverka tillsammans med vår viktigaste resurs och uppdragsgivare – Malmöborna. Forum för demokrati och mänskliga rättigheter är ett helt nytt sätt att angripa dessa utmaningar, säger Ewa Bertz (L) kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter.

– Alla Malmöbor ska kunna vara stolta över sin bakgrund och sin identitet, och leva som jämlikar. Att kunna ta del av stadens på lika villkor är en självklarhet. Med forumet öppnar vi upp för fler vägar att föra samtal mellan Malmöbor och de folkvalda representanterna med förhoppningen att förstärka det arbetet, säger Mubarik Abdirahman (S), kommunstyrelseledamot.


Kontaktpersoner

Ewa Bertz, 0706-03 43 39

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16


(Ärende 25)

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150