Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh uttalar sig med anledning av att anmälningarna om hatbrott ökar

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) uttalar sig med anledning av att anmälningarna om hatbrott ökar i Malmö. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 242 hatbrott i Malmö 2012, och antalet anmälningar har ökat markant de senaste åren. 

– Varje hatbrott som begås är ett för mycket. Varje anmälan måste tas på allvar och alla i staden måste vara med och motverka de attityder och åsikter som leder till att människor tvingas utstå det lidande som hatbrotten för med sig, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

För att motverka och motarbeta etnisk och religiös diskriminering bildade Malmö stad år 2010 Dialogforum, Malmö tillsammans med representanter från olika trossamfund och andra grupper i samhället. Verksamheten har nu gjorts permanent och lägger under 2013 stort fokus på Malmös kommunala skolor.

Ett led i satsningen på de kommunala skolorna är att det i början av 2013 startades ett lärarnätverk mot rasism. Lärarna i nätverket träffas, får utbildning och delar med sig av erfarenheter och metoder för att kunna ge råd och stöd till kollegor och till elever som diskrimineras. 

Malmö stad är engagerad i stiftelsen Framtidsgenerationens arbete med att skapa ett öppnare samhälle. Med stöd av kommunen och näringslivet vill Framtidsgenerationen lyfta värderingsfrågor om vikten av samexistens över etniska, sociala och kulturella gränser. Med hjälp av teaterpjäser vill de nå ut till ungdomar för att forma ett framtida Malmö där alla, oavsett ursprung, kan mötas och leva tillsammans.

– Alla ska känna sig välkomna i Malmö. Vi i kommunen arbetar på flera olika sätt med att lyfta frågor om alla människors lika värde. Oavsett vem man är så har man rätt att känna sig trygg och röra sig utan rädsla för hot och påhopp. Den rätten gäller i det egna hemmet, på gatan, i skolan, på jobbet, på bussen och överallt. Det krävs att vuxenvärlden markerar tydligt och aldrig duckar för att det är svårt eller jobbigt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

– Att anmälningarna ökar kan vara både ett uttryck för ett växande problem och ett uttryck för att fler känner att nu får det vara nog. Kommunen har avsatt mer resurser till Malmö mot Diskriminering eftersom fler har vänt sig dit för stöd och råd. Ökningen av polisanmälningar måste också leda till att vi får se fler fällande domar. Rättsväsendet måste visa att det är lönt att anmäla och att samhället ser allvarligt på brotten, säger hon.

Kontaktperson

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01 


Ämnen

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se