Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konfliktråd föreslås inrättas i Malmö

Malmö 2010 05 11

Dialogforum Malmö, vars arbete är inriktat mot att bekämpa diskriminering och hatbrott av religiös eller etnisk karaktär, har efter överläggningar med representanter för muslimska föreningar och den judiska församlingen föreslagit kommunstyrelsen att inom Dialogforum Malmö upprätta ett konfliktråd.

Till rådet föreslås i första hand knytas representanter för grupper som är utsatta för diskriminering eller hatbrott med religiös eller etnisk bakgrund.

Konfliktrådets ordinarie sammanträden ska äga rum en gång i kvartalet. Dessutom ska Konfliktrådet sammankallas i samband med exempelvis hatbrott eller händelser av diskriminerade art, eller då omvärldshändelser kan antas medföra dylika lokala yttringar.

Kommunstyrelsen väntas fatta beslut i ärendet måndagen den 17 maj.

– Jag anser att tillkomsten av ett konfliktråd är en viktig länk i det pågående arbetet med att skapa ett hållbart medmänskligt samhällsklimat och dessutom en viktig resurs i samhällets krisberedskap, säger Björn Lagerbäck, samordnare för Dialogforum.

– Vi tror och hoppas att detta är en av en rad åtgärder i en gemensam kraftansträngning att få bukt med konflikter och hatbrott i Malmö med religiösa eller etniska förtecken, inte minst de som drabbar judar, säger Fred Kahn, ordförande för judiska församlingen i Malmö.

– Jag är mycket glad att det jag drömt om blivit verklighet. Idag är en stor dag för mig och, tror jag, för alla som bor i Malmö. Hoppas att alla städer i Sverige följer vårt exempel i detta fall, säger Saeed Azam, Imam.

– Dialogforum är ett nytt hopp i Malmö, med ett sådant forum kan vi lösa konflikter, bara med dialog, säger Ala Eddin Al-Qut, ordförande i Islamiska Förbundet i Malmö.

Kontaktpersoner:

Saeed Azam, Imam: 073-626 36 44

Ala Eddin Al-Qut, ordförande i Islamiska Förbundet i Malmö: 076-234 05 35

Fred Kahn, Styrelseordförande Judiska Församlingen Malmö: 070-830 88 20

Björn Lagerbäck, samordnare Dialogforum: 070-877 17 82

Fredrik Sieradzki, ordförande informationskommittén, Judiska Församlingen Malmö: 073-656 44 00 (efter kl. 14.00).

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se