Gå direkt till innehåll
Konstlyftet, ett projekt för vuxna personer med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning, får en nystart 2021. Foto: Malmö Konsthalls arkiv
Konstlyftet, ett projekt för vuxna personer med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning, får en nystart 2021. Foto: Malmö Konsthalls arkiv

Pressmeddelande -

Konstlyftet växer i nytt samarbete – offentligt konstverk skapas i Sofielund

Deltagare i Daglig verksamhet enligt LSS kommer under 2021 att skapa ett offentligt konstverk i Sofielund. Projektet Konstlyftet får en nystart när Malmö Konsthall, MKB Fastighets AB och funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad går in för ett samarbete.


Malmö Konsthall har sedan 2011 drivit Konstlyftet, ett projekt som utvecklats i nära samarbete med Daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. Deltagarna har skapat konst efter att ha inspirerats av Malmö Konsthalls utställningar, och har varje år ställt ut sina verk på Malmö Konsthall eller andra platser i Malmö.

Konstlyftet har sedan 2011 vuxit med flera grupper per år, men med 16 grupper blev verksamheten för stor för att driva på egen hand. Under 2020 har ett samarbete mellan Malmö Konsthall, MKB och funktionsstödsförvaltningen i tagit form för att möta det stora intresset. Med utökade resurser kommer åtta nya grupper tas in 2021, och även innefatta andra verksamheter inom LSS. De nya grupperna väljs ut i samråd med Funktionsstödsförvaltningen.

Det nya samarbetet innebär även att deltagare från LSS-verksamheterna Pappersmakarna, Butik Holmgången och Fabriken under 2021 kommer att skapa en konstnärlig gestaltning till MKB:s fastighet som kallas Trevnaden i Sofielund. Grupperna har deltagit i Konstlyftet under en längre tid och är vana vid att arbeta i kreativa processer. Arbetet genomförs tillsammans med konstnärerna Karin Hasselberg Mang och Cecilia Wendt, med planerad invigning hösten 2021. Material, tematik och teknik kommer att beslutas tillsammans i gruppen.

Deltagarnas erfarenheter i fokus

Konstlyftet 2.0 ger plats åt deltagarnas erfarenheter genom offentlig konst och tillfälliga utställningar. Verksamheten ska vara ett fritt rum för inspiration och skapande utifrån varje persons behov och förutsättningar och verka för ökad förståelse mellan Malmöbor. Inom Konstlyftet 2.0 ges även möjlighet till fördjupat skapande under handledning av yrkesverksamma konstnärer för dem som har större ambitioner att utveckla ett professionellt konstnärskap.

Det förvaltningsövergripande samarbetet har initierats av förvaltningsdirektörerna, efter önskemål från deltagarna i Konstlyftet. Konstlyftet 2.0 består av följande delar:

  • De etablerade grupperna bjuds in till Malmö Konsthall för visning och skapande
  • Åtta nya grupper bjuds in för fördjupat arbete med skapande
  • Deltagare från tre verksamheter skapar en konstnärlig gestaltning till kvarteret Trevnaden i Sofielund, invigning hösten 2021

Konstlyftets historia

År 2011–2018: Konstlyftet drevs av Malmö Konsthall tillsammans med KKV Grafik, med stöd från Kulturförvaltningen i Malmö Stad

Dagliga verksamheter som deltagit: Annexet, Bokbytet, Butik Holmgången, Fabriken, Redaktionen, Geijersgatan, Getgatan, Kronan, Kulladal, Kulturhuset Teamus, Lindeborg DV, Linnéhuset, Pappersmakarna, Passagen, Valborg

Utställningar: 2012 Triangelns köpcentrum / 2013 Galleri Spegeln / 2013 Malmöfestivalen / 2014 Månen kan vara svart, Form Design Center / 2016 Spår av berättelser, Malmö Stadsbibliotek / 2017 Molntäcke och vildhonung, Form Design Center / 2017 medverkat i Bookmarks XV Infiltrating the Library System 2017–2018 / 2018 Avtryck, K-salen Malmö Konsthall / 2018 Monotypier, K-salen Malmö Konsthall / 2019 INUTI, K-salen Malmö Konsthall

En film om projektet, skapad av Daglig verksamhet Antennen (2012) hittas här: https://www.youtube.com/watch?v=BBuvXKEGZMM

Kontakt

Malmö Konsthall
Ylva Brännström
Projektledare pedagogik
Ylva.brannstrom@malmo.se
0709-341292

MKB Fastighets AB
Daniel Möller
Strategisk projektledare Hållbarhet och ansvarig för MKB:s konstråd
daniel.moller@mkbfastighet.se
040-313574

Funktionsstödsförvaltningen
Marlene Ten Hof
Sektionschef, Avdelning Stöd, hälsa och daglig verksamhet
marlene.martinsson@malmo.se
0733-621860

Jessica Stark
Sektionschef, Strategiska avdelningen
jessica.stark@malmo.se
0701-464373

Pressbilder
Heidi Hakala
Kommunikatör, Malmö Konsthall
heidimatilda.hakala@malmo.se
0701-493019

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se