Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Låna en levande bok på Stadsbiblioteket i Malmö

Söndag 23 november kl 12-15 i entrén

På söndag 23 november kan biblioteks­besökarna välja mellan följande "titlar": en tillfrisknande beroende, en transsexuell, en överlevande från Förintelsen, en muslimsk kvinna, en imam och en parkeringsvakt.

Söndagens utlåning är det sista tillfället i höst, men till våren 2009 blir det fler tillfällen att låna en levande bok. Inför Förintelsens minnesdag kommer besökare att kunna låna överlevande från Förintelsen söndagen den 25 januari. Och på Internationella kvinnodagen den 8 mars kommer biblioteket att låna ut kvinnor i uniform!

Som första bibliotek i Sverige började Stadsbiblioteket låna ut tvåbenta böcker under Malmöfestivalen 2005, vilket fick (och fortfarande får) stor uppmärksamhet runtom i världen och andra bibliotek har följt efter. Under 2008 har biblioteket erbjudit levande böcker vid åtta tillfällen.

Många biblioteksbesökare tar chansen att under 45 minuter få samtala med en person med speciell bakgrund eller speciella erfarenheter och det är en uppskattad verksamhet, både bland de levande böckerna själva och deras låntagare.

För mer information:
Katarina Forsström, tel 0768-84 69 16
Malin Nyström, tel 0708-45 82 35
Linda Willander tel 040-660 8676
E-post: levande.bok@malmo.se


Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 86 02
eva.m.jonsson@malmo.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se