Gå direkt till innehåll
Lex Sarah-anmälan om brister på LSS-boende

Pressmeddelande -

Lex Sarah-anmälan om brister på LSS-boende

På ett LSS-boende i Malmö har det varit problem med bemanning under en period. Situationen har lett till olika brister som sammantaget ses som ett allvarligt missförhållande. Funktionsstödsnämnden gör en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Situationen har lett till försämrat mående och oro hos brukarna som bor på LSS-boendet. Utredningen visar också att verksamheten inte hunnit med att följa upp lagstadgade åtaganden som genomförandeplaner, som syftar till individuellt stöd för brukare. Verksamheten har lämnat in avvikelser och funktionsstödsförvaltningen har tidigare genomfört lex Sarah-utredningar om situationen.

Då bristerna varit allvarliga och gett negativa konsekvenser för brukarna bedöms de i sin helhet som systematiska brister. Den samlade bedömningen är ett allvarligt missförhållande. Därför gör funktionsstödsnämnden en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Arbetet med att förbättra situationen är igång och följs upp. Flera åtgärder som rekrytering av chef och personal samt interna utbildningar för personalen pågår hösten 2020. Bedömningen är att åtgärderna är relevanta och kommer leda till förbättringar för brukarna på boendet.

Kontaktperson:
Karin Johansson, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 070-948 99 50.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av:
Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76.

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se