Gå direkt till innehåll
Lex Sarah: bristande professionellt bemötande på LSS-boende

Pressmeddelande -

Lex Sarah: bristande professionellt bemötande på LSS-boende

På ett LSS-boende i Malmö har otillåtna arbetssätt använts, detta har framkommit i en utredning som gjorts våren 2021. Funktionsstödsnämnden gör en lex Sarah-anmälan till inspektionen för vård och omsorg.

Våren 2021 inkom avvikelserapporter från ett LSS-boende. I den interna utredningen har det kommit fram att det förekommit ett bemötande till brukare som inte är förenligt med ett professionellt arbetssätt. Utredningen visar brister i avvikelsehanteringen och brister i det pedagogiska arbetet. Den sammantagna bedömningen är att händelserna har utgjort ett allvarligt missförhållande. Därför gör funktionsstödsnämnden en lex Sarah-anmälan till inspektionen för vård och omsorg.

Omedelbara åtgärder som vidtagits våren 2021 är krav på att otillåtna arbetssätt upphör samt ett samlat kompetensbaserat stöd för personalen i ett omtag av arbetssättet. Planerade åtgärder är bland annat kompetenshöjning och verksamhetsnära pedagogiskt stöd. Dessutom ska LSS-bostäders verksamhetsprogram införas i sin helhet. Bedömningen är att åtgärderna minimerar risken för att otillåtna arbetssätt ska inträffa igen. Åtgärderna bedöms också leda till positiva förändringar i arbetssätt och bemötande.

Kontaktperson:
Linette Ziegenfeldt, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 0703-281004.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av:
Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76


Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se