Gå direkt till innehåll
Lex Sarah: Missade delge delavslagsbeslut

Pressmeddelande -

Lex Sarah: Missade delge delavslagsbeslut

En klient ansökte om boende utifrån att personen kände sig hotad. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen missade att delge delavslagsbeslut på ansökan för detta när en stödkontakt beviljades. Nu anmäls händelsen enligt Lex Sarah.

I samband med att en klient skulle omprövas för insatsen stödkontakt uppdagades det att denne tidigare ansökt om boende då personen kände sig hotad. Istället beslutade Arbetsmarknads- och socialförvaltningen att hotet var tillräckligt för att motivera en stödkontakt. Klienten hade inte ansökt om stödkontakt och förvaltningen missade att meddela om delavslag på boende.

Ansvarig utredare bedömer att det inträffade inneburit en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah. Händelsen bedöms vara av sådan karaktär att det anmäldes till inspektionen för vård- och omsorg (IVO) 2019-08-20.

Följande åtgärder har vidtagits för att undvika att händelsen upprepas

  • Verksamheten har under hösten reviderat sin checklista för introduktion av nyanställda i mottaget och kommer att göra en ny revidering innan hösten 2019 för att säkerställa att gällande rutiner och processer implementeras i verksamheten.
  • Verksamheten tar fram en checklista för att säkerställa att arbetsledaren har kontroll på vilka moment som hunnits läras ut i introduktionen och vilka som ännu inte hunnits med.
  • Bemanningen av mottaget har utökats under våren för att kunna hantera den ökade ärendemängden.
  • En tjänst som 1:e socialsekreterare i mottaget har tillsatts för att kunna erbjuda en närmare och mer kontinuerlig arbetsledning i det dagliga arbetet.
  • Verksamheten har ändrat sitt arbetssätt för att kunna ha bättre kontroll över aktuella ärenden.

Lex Sarah

Enligt Lex Sarah i socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden

Kontakt Sandra Grahn, enhetschef, 0704-345690, sandra.grahn@malmo.se

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150