Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Limhamn-Bunkeflo möter behovet av fler förskole- och skolplatser

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med planeringen för fler förskole- och skolplatser för att möta behovet när befolkningen i stadsdelen ökar.

Fram till år 2016 beräknas behov av ytterligare 762 förskoleplatser och stadsdelsförvaltningen samarbetar med främst LiMa (Lokaler i Malmö) och stadsfastigheter för att tillgodose behovet.

Stadsdelsförvaltningen arbetar utifrån flera parallella lokalalternativ om det skulle inträffa att föreslagna lokaler skjuts fram i tiden eller inte kan realiseras. Vid planeringen gör förvaltningen dessutom olika överväganden när det gäller möjligheter att organisera verksamheten på ett sådant sätt att befintliga lokaler kan användas mer effektivt, till exempel genom att samutnyttja lokaler. Förvaltningen ser även alternativ till traditionella permanenta lokaler som tänkbara lösningar till det ökande lokalbehovet.

Närmast i planeringen finns nu 92 platser i förskola öster om Skogsmätaren i Bunkeflostrand. Denna förskola är försenad och beräknas färdigställas 2012. Förvaltningen är beroende av att en tillfällig lösning etableras för att kunna möta behovet av förskoleplatser under 2011 fram tills denna förskola är färdig. Vidare utreds möjligheterna för ytterligare platser på Djupadal i Limhamn. I Tygelsjö färdigställs en paviljong sommaren 2011 i anslutning till Bäckens förskola med 80 platser, av dessa flyttas 40 platser från Tygelsjöskolans paviljonger.

Förskolebuss till Limhamn
En förskolebuss med 20 platser har beställts och ska enligt planeringen levereras till stadsdelsförvaltningen tidigast i oktober. Platserna i mobil förskola är ett flexibelt alternativ som kan förläggas till det område där behovet är som störst. Mobil förskola kan ge många positiva effekter såväl vad avser pedagogik som möjlighet att använda hela Malmö stad till sin närmiljö. Här finns möjligheter för barnen att upptäcka spännande miljöer med stor rörelsefrihet och att kunna ha en aktiv utevistelse. Bussens verksamhet ansluts till en befintlig förskola och fungerar som ytterligare en avdelning till denna. Stadsdelen har sedan tidigare en förskolebuss.

Ombyggnad av Geijerskolan
På Geijerskolan i Limhamn har två förslag till lokallösning tagits fram av serviceförvaltningen, stadsfastigheter, tillsammans med representanter från utbildningsverksamheten, skolan och föräldrarepresentant.

– Arbetsutskottet har beslutat att gå vidare med det förslag som innebär utökning med 150 elevplatser och en ny förskola med 80 platser samt ny gymnastiksal, vilket medför rivning av nuvarande byggnader. Byggnationen av lokalerna beräknas kunna påbörjas 2012, byggas etappvis och färdigställas 2014, säger Jamal El-Haj (S), stadsdelsfullmäktiges ordförande.

Övrig skolutbyggnad som finns med i stadsdelsförvaltningens planering är: 600 platser på skola på Gottorp i Bunkeflostrand år 2012, 300 platser i utbyggnad av Strandskolan i Klagshamn år 2012 och 500 platser på skola på Glasbruket i Limhamn år 2013. I Tygelsjö beräknas också en ny skola färdigställas och tas i bruk under 2013. Denna planering gör det möjligt att avveckla cirka 450 platser som i dag finns i tillfälliga lösningar. Fram till år 2016 behövs 1 229 fler platser till elever i skolan.

Fortsatt ökning av barnfamiljer
Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer stadsdelen Limhamn-Bunkeflo att öka med cirka 7 500 personer de närmaste fem åren. Det motsvarar nästan en femtedel av nuvarande befolkning som är cirka 41 000.

– Limhamn-Bunkeflo är den stadsdel som fortsätter att expandera mest och det gäller framför allt Limhamns hamnområde, Kalkbrottet, Bunkeflostrand och Klagshamn. Prognosen visar en fortsatt ökning av barnfamiljer, vilket innebär än större tryck på förskola och skola, säger Inger Björkqvist, stadsdelschef i Limhamn-Bunkeflo.


Mer information:
Jamal El-Haj (S) ordförande i Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige
Telefon 0766-34 79 50

Informatör Anita Andersson
telefon 040-34 63 02

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721

Relaterat material