Gå direkt till innehåll
Ljudlandskap Malmö, en ny ljudinstallation vid St. Knuts torg

Pressmeddelande -

Ljudlandskap Malmö, en ny ljudinstallation vid St. Knuts torg

Vilken betydelse har ljudmiljön för oss? Decibelnivåerna i urbana miljöer är ofta höga, och forskning har vid upprepade tillfällen påvisat de hälsoproblem som kan uppstå. Men är ljud i staden enbart ett problem, eller kan det också vara en upplevelse? Hur låter egentligen Malmö och vad är ett ljudlandskap?

Det är frågor som ligger till grund för den tillfälliga ljudinstallation som kommer att finnas vid St. Knuts torg under sommaren 2011. Installationen består av ett mindre ljudskärmande rum, vars väggar är klädda med växter. I rummet finns högtalare, som periodvis kommer tillföra nya ljud och upplevelser för besökarna. Avsikten med installationen är att väcka uppmärksamhet kring stadens ljud, samt fungera som underlag för en vidare diskussion i ämnet.

Installationen utgör en del i ett partnerskapsprojekt som drivs i ett gränsöverskridande samarbete mellan Gatukontoret, Ramböll, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Movium. Installationen har genomförts med material från Rock Delta, Transnaval, Vegtech och Live Solutions. I forskningssyfte kommer SLU att genomföra undersökningar vid platsen.

För mer information kontakta:

Anders Svensson, gatukontoret, 0733-94 12 81, anders.r.svensson@malmo.se

Gunnar Cerwén,SLU, gunnar.cerwen@slu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se