Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Många vill anordna sommaraktiviteter för barn och unga i Malmö

I mars avsatte kommunstyrelse tre miljoner kronor för att förstärka barn och ungas kultur- och fritidsaktiviteter under sommarlovet 2010. Sista ansökningsdag var den 20 april och då hade hela 90 ansökningar kommit in.

Det är stor spridning bland de som har sökt; allt från hela stadsdelar, Malmö konsthall och Malmö stadsbibliotek till studieförbund, idrottsföreningar och enskilda fritidshem och stadsdelsbibliotek. Totalt har det kommit ansökningar på nästan 10 miljon kronor. Stödet är tillfälligt och aktiviteterna kan vara både kommunala eller föreningsdrivna.

Stödet ska ge:
-    en utökning av antalet möjligheter för barn och unga
-    inflytande och delaktighet för barn och unga
-    positiva sociala nätverk för barn och unga

Kulturnämnden beslutade om riktlinjer för stödet i slutet av mars. Man ska särskilt prioritera aktiviteter som skapar delaktighet och inflytande för målgruppen, både i idéutveckling och planering och i genomförandet. Nu har handläggningen påbörjats för att kunna lägga fram ett förslag till kulturnämndens arbetsutskott den 17 maj, då beslutet tas om vilka aktiviteter som ska genomföras.

För mer information kontakta:
Maria Jacobsson, Enhetschef, Malmö Kulturstöd, tel 0708-34 53 91

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se