Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mångkulturell anhörigdag ger information på flera språk

På lördag den 29 november bjuder Malmö stad in till den andra av höstens två mångkulturella anhörigdagar. Anhörigdagen välkomnar alla som är intresserade av att mötas kring frågor som rör anhörigstöd, demenssjukdomar, diabetes, stroke och benskörhet. Informationen ges på svenska, arabiska och persiska.

Anhörigdagen hålls i Garaget på Lönngatan 30 i Malmö den 29 november kl 13.00-18.30.

Dagen arrangeras i samarbete med ABF, Afasiföreningen Malmö-Lund, Parkinson Malmö, Alzheimersföreningen, Malmö anhörigförening och Iransk-svenska föreningen, Strokeföreningen Malmö samt ILCO (Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade).

Deltar gör också Malmö stads projekt Hemtjänst på olika språk och representanter för stadsdelarnas anhörigverksamhet. Anhörigdagen avslutas med underhållning av World Mix Orchestra och en lättare måltid.

PROGRAM lördagen den 29 november kl 13.00-18.30

  • Information om anhörigstöd.
  • Information om stroke.
  • Information om benskörhet och hur det kan förebyggas.
  • Dagen avslutas med underhållning av World Mix Orchestra och en lättare måltid.

Informationen ges på svenska och tolkas till arabiska och persiska.

FAKTA

Med stöd av statliga stimulansmedel arbetar Malmö stad för att utveckla samarbetet med föreningar, för att nå ut med information om anhörigstöd till fler målgrupper i Malmö. I detta arbete fångar Malmö stad också in synpunkter om hur anhörigstödet bör utvecklas i framtiden. Mer information om detta projekt och Malmö stads övriga arbete med anhörigstöd finns på www.malmo.se > Äldre & funktionshindrade > Anhörigstöd.

För mer information, kontakta projektledare Annika West,

tel 040-34 32 46/0708-612633, e-post annika.west@malmo.se

För ytterligare information, kontakta informatör Charlotte Hedin,

tel 040-34 61 71, e-post charlotte.hedin@malmo.se

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se