Gå direkt till innehåll
Malmö är framtidens kuststad

Pressmeddelande -

Malmö är framtidens kuststad

Under 2020 har staden fortsatt arbetet med att forma Malmö som framtidens kuststad. Trots pandemin har flera åtgärder utifrån den antagna handlingsplanens mål genomförts. Nu redovisas arbetet och fortsätter framåt.

Malmö stad har antagit en handlingsplan för att arbeta med målet att Malmö i framtiden ska vara Sveriges främsta kuststad. I handlingsplanen listas flera åtgärder som tillsammans lyfter Malmö både som besöksdestination och som ekologiskt föredöme.

Genom en inbjudande kuststräcka med goda möjligheter till både bad och rekreation skapas rätt förutsättningar för en blomstrande besöksnäring. Besökande i alla åldersgrupper som badar eller prövar fiskelyckan utgör underlag för caféer, restauranger och andra typer av företag. Malmö stad kommer därför utreda fler upplåtelser längs kust och vatten.

Ribersborgs och Sibbarps kallbadhus har länge varit uppskattade inslag i staden. Goda badmöjligheter är viktiga och utgör positiva mötesplatser och attraktioner i staden. Därför utreds möjliga lägen också för citybad.

Men åtgärder som riktar sig mot besökandes upplevelse är inte de enda som genomförts. Också miljön skyddas och förbättras genom arbetet med Malmö som framtidens kuststad, och det är ett arbete som kommer att fortsätta. Ett välmående Öresund är viktigt för Malmö ur ett hållbarhetsperspektiv, samtidigt som renare vatten är mer inbjudande för badgäster. För att säkerställa att staden är motståndskraftig mot eventuella havsnivåhöjningar så fortsätter framtagandet av en strategi för kustskydd.

Elförsörjningsfrågan har varit och är en återkommande fråga för Malmö. Malmö stad kommer därför utreda lokaliseringsmöjligheter för havsbaserade vindkraftsparker och annan energiutvinning i Malmös havsområde.

Kommunledningen har höga ambitioner för Malmös kust och Öresund, och därför har kommunstyrelsen idag beslutat att anta den reviderade handlingsplanen för Malmö som framtidens kuststad.

– Min vision är att Malmö lever i symbios med havet och säkerställer att vårt samhälle och våra medborgare kan njuta och använda vår kustnära natur på ett sätt som både vi och framtida generationer kan känna stolthet inför. Med dagens beslut fortsätter vi på rätt väg för att förverkliga den visionen, säger Simon Chrisander (L), stadsbyggnads- och miljökommunalråd.

– Havet är en del av Malmös identitet. Klassiska stråk och stränder har på senare tid kompletterats med nya Öresundslekplatsen och det marinpedagogiska centret intill Öresunds funkisbad. I planerna för den nya stadsdelen Nyhamnen är badplatser och kajstråk en viktig del, liksom vi i dialog med sportfiskarna håller på att ta fram en plan för bra fiske i hela staden, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.


Kontaktpersoner

Simon Chrisander, 0768-99 24 00

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L), 0734-16 64 97


(Ärende 15)

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se