Gå direkt till innehåll
Malmö är landets mest djurvänliga kommun

Pressmeddelande -

Malmö är landets mest djurvänliga kommun

Djurens rätt har utnämnt Malmö stad till Sveriges mest djurvänliga kommun 2020. Organisationen har rankat kommunerna utifrån hur de arbetar inom ett antal olika områden, som djurskyddskrav vid upphandling och vilken mat som serveras på skolor och förskolor i de olika kommunerna.

- Vi har tittat på hur kommunerna arbetar för att påverka djurs situation. Där spelar maten som serveras på skolor och förskolor en stor roll, säger ordförande Camilla Bergvall. Hon förklarar att det bland annat handlar om andelen vegetarisk mat och att ställa högre djurskyddskrav vid upphandling av till exempel kött och ägg.

Skolrestauranger är en av flera viktiga aktörer. Avdelningschefen Gertrud Sonesson-Wessman är stolt och glad över utmärkelsen.
- Jag blev överraskad för det är väldigt många andra kommuner som jobbar målmedvetet med detta. Men jag vet att tillsammans har vi gjort många insatser och aktiviteter samtidigt på olika håll i stadens förvaltningar och då blir effekten större.

Vid upphandlingar har Malmö stad fördel av att vara en stor kund hos livsmedelsleverantörerna.
- Produktionen av livsmedel har stor påverkan både ekologiskt och socialt. Malmö stad handlar livsmedel för över 200 miljoner om året och genom att vara en så stor kund på marknaden förpliktigar det att ställa tuffa hållbarhetskrav. Det ger dessutom staden stora möjligheter att faktiskt göra skillnad, säger upphandlingschef Gabriella Manieri.

- En annan viktig pusselbit är samarbetet som miljöförvaltningen och förskoleförvaltningen har i ett projekt där kockar utbildas i klimatsmart mat, säger Gertrud Sonesson-Wessman.

Gertrud Wessman-Sonesson, avdelningschef skolrestauranger
tel: 0708-539482, gertrud.sonesson@malmo.se

Gabriella Manieri, upphandlingschef
tel: 0766-299700, gabriella.manieri@malmo.se

Louise Dahl, projektsekreterare miljöstrategiska avdelningen
0733-295941, louise.dahl@malmo.se

Margaretha Danielsson, utbildningschef förskoleförvaltningen
0706-706681 margaretha.danielsson@malmo.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se