Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö balanserar på gränsen till ekonomisk balans för 2003

Ingress: Malmös ekonomiska utveckling under 2003 kännetecknas fortfarande av betydligt sämre siffror än vad som redovisats under de senaste åren. Det visar årets sista utfallsprognos enligt vilken kommunens totala resultat för året beräknas bli ett plus på bara 10 miljoner kronor. Text: Resultatet ligger därmed 3 miljoner kronor lägre än vad som beräknades i delårsra pporten i oktober, och det är drygt 380 miljoner kronor sämre än det mycket goda resultatet för 2002. Utfallsprognosen indikerar att Malmö med en minimal marginal kan komma att uppfylla kommunallagens krav på ekonomisk balans. - De här siffrorna bekräftar den utveckling som vi dessvärre har kunnat se under hela året och som framför allt en följd av ett sviktande skatteunderlag, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. Att skatteunderlagt krymper är i sin tur en föl jd av en svag ekonomisk utveckling såväl internationellt som nationellt och det vi nu kan se framför oss är en rad riktigt bekymmersamma år när det gäller kommunernas möjligheter att hålla sina verksamheter på en oförändrad nivå. - För Malmös del gäller nu att vi inte kommer att kunna utveckla den kommunala servicen inom olika områden på samma expansiva och positiva sätt som under de senaste åren. Vi står i stället inför en situation där vi måste göra omprioriteringar och där en del verksamhete r sannolikt måste krympas, inte bara som en följd av att ekonomin har försämrats utan också på grund av förändringar i befolkningsstrukturen. - Några marginaler för extra satsningar utöver vad som redan görs finns det, så vitt jag kan se idag, inte under de närmaste åren.

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se