Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö deltar i världsutställningen i Shanghai 2010

 

Malmö kommer att delta i den stora världsutställningen som arrangeras i Shanghai sommaren 2010. Utställningens övergripande tema är Better City-Better life och man räknar med 70 miljoner besökare under utställningsmånaderna från maj till oktober.

Malmö ska bland annat marknadsföra sig som förebild när det gäller hållbar stadsutveckling, med exempel från Västra hamnen (Bo01) och Ekostaden Augustenborg samt som ledande stad i Sverige när det gäller solenergi, Solar City.

Malmös deltagande ska också ha en klar koppling till näringslivet i Malmö och regionen. Dessutom har Malmös ställning i Öresundsregionen gett bland annat turismen och besöksnäringarna en utvidgad roll, vilket också kommer att belysas på utställningen

Kommunstyrelsen har beslutat satsa sammanlagt 3,5 miljoner kronor på Malmös deltagande, varav 2,5 miljoner avser medfinansiering av den svenska montern.

- Det här är en fantastisk möjlighet för oss att marknadsföra Malmö som nationell och internationell förebild när det gäller hållbar stadsutveckling och som attraktiv turist- och besöksstad, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s). Den möjligheten får vi absolut inte missa och det här är en satsning som kommer att betala sig många gånger om i framtiden med all den uppmärksamhet som Malmö kommer att få, inte bara bland alla de tiotals miljoner människor som väntas besöka utställningen, utan också i medias rapportering, säger han.

Kontaktperson

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Julia Janiec, stabschef 040 34 10 04 eller 070597 07 47

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 45)

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se