Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö följer rikstrenden Minskad andel behöriga elever

Andelen elever i Malmös grundskolor med behörighet till de nationella programmen på gymnasiet har minskat från 82 procent vårterminen 2003 till knappt 79 procent vårterminen 2004, enligt den årliga redovisning som nu presenterats för kommunstyrelsen. Malmö följer därmed den trend som Skolverket har uppmätt också för riket som helhet. Enligt den så kallade SALSA-modellen når eleverna i Malmö ett något sämre resultat än förväntat i förhållande till de rådande förutsättningarna. Något som också gäller för exempelvis Stockholm. - Det är naturligtvis tråkigt att de senaste årens positiva utveckling nu har brutits, även om det förhoppningsvis är tillfälligt, säger skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s) i en kommentar. Resultatet ska dock inte överdramatiseras. Sedan början av 1990-talet har andelen barn i Malmö med utländsk bakgrund mer än fördubblat s, från 26 till 56 procent. Självfallet återspeglas en sådan kraftig förändring också i skolresultaten. Vår ambition ligger emellertid fast och den innebär, så som framgår av handlingsplanen Välfärd för alla, att skolresultaten i Malmö ska upp till riksgenomsnittet senast 2008. Och det målet ska vi nå!

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se