Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö först ut med ”Uppdrag: Demokrati”

I Malmö den 30 mars hålls den första i en serie konferenser för beslutsfattare samt aktörer inom skolområdet. Syfte - att stärka ungas demokratiska värderingar! Arrangörer är Malmö stad och Forum för levande historia, som av regeringen fått i uppdrag att sprida metoder och arbetsmaterial om just demokratifrågor.

Fokus för Malmökonferensen är att redovisa vad som redan görs och hur deltagarna utifrån sina olika roller kan bidra till att stötta och stärka skolans demokratiundervisning. Tanken är att detta ska vara en hoppfull dag om det gemensamma arbetet för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Till stöd i skolans demokratiundervisning har Forum för levande historia tagit fram ett webbaserat metodpaket - Uppdrag: Demokrati – i vilken 22 workshopar presenteras för klassrummet. Fakta och värderingsövningar blandas med ljud, film, texter och fotografier som speglar autentiska livsöden och händelser. Historiska exempel kopplas till samtiden och elevernas egen vardag. Syftet är att stödja och komplettera lärarna i deras arbete med demokratifrågor i skolan.

“Demokrati och elevinflytande är mycket viktigt för Malmös skolor. Jag är därför glad för att Forum för levande historia väljer Malmö för att presentera sitt mycket viktiga och gedigna skolmaterial om demokrati. Lärarna i Malmö får här ett bra material i form av 22 workshopar att använda sig av i sin undervisning” säger Malmös kommunalråd Hanna Thomé.

Eskil Franck, överintendent på Forum för levande historia - ”Den som förstår värdet av demokrati och av tolerans mot sina medmänniskor, den är också beredd att försvara dessa värden. Därför är det förebyggande demokratiarbetet så viktigt. Vi utgår ifrån att det går att dra lärdom av historien, vår kollektiva erfarenhet för att motverka och förebygga intolerans.”

Kontakt:
Hanna Thomé, kommunalråd Malmö
Tfn: 040-341008
E-post: hanna.thome@malmo.se

Eskil Franck, överintendent, Forum för levande historia
Tfn: 0706-691941
E-post: eskil.franck@levandehistoria.se

 

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150