Skip to main content

Malmö ger stöd till HBTQ-certifiering och antidiskriminering

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2018 14:19 CET

Malmö stad intensifierar arbetet med att hbtq-certifiera sina verksamheter. Foto: Per Pettersson

Malmö stad får snart sin första HBTQ-certifierade gruppbostad. Idag beviljades en ansökan från funktionsstödsnämnden medel för att certifiera ett LSS-boende.

Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter har idag beviljat drygt 6 miljoner kronor till olika projekt inriktade på insatser för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barnrätt och nationella minoriteter.

Malmö stad intensifierar arbetet med att HBTQ-certifiera sina verksamheter. Dagens beslut innebär att det första LSS-boendet nu certifieras. Dessutom beviljas pengar till certifiering av två HVB-verksamheter för ensamkommande barn och unga, samt till att HBTQ-certifiera Tuppen, en mötesplats för äldre. Certifieringen innebär att verksamheterna genomför ett förändringsarbete för en mer öppen och inkluderande arbetsmiljö samt ett välkomnande bemötande utifrån ett HBTQ-perspektiv. Sammanlagt får projekten 430 000 kronor.


Av övriga beviljade ansökningar går den största summan till antidiskrimineringsbyrån Malmö Mot Diskriminering. Sammanlagt 2,3 miljoner kronor beviljas för att bland annat erbjuda enskilda juridisk rådgivning i diskrimineringsärenden, medling mellan parter, ingå förlikningar och annan juridisk hjälp. Pengarna går också för att utveckla metoder för ett förebyggande arbete mot diskriminering inom verksamheter som kommer Malmöborna till gagn. Konkret kan det handla om hur man ifrågasätter normer i samhället och hur detta kan omsättas i till exempel rättighetsdokument och likabehandlingspolicys.

– Malmö stad tar arbetet för mänskliga rättigheter, antidiskriminering och jämställdhet på största allvar och vi anser att investeringar i detta är investeringar i en bättre stad för alla. Särskilt roligt är det att fler enheter i flera olika verksamhetsområden nu ges möjlighet att ta steget att HBTQ-certifiera sitt arbete. Vi hoppas att de kommer utgöra goda exempel som andra kan inspireras av, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd och ordförande i beredningen.

– Det är viktigt att arbetet med att motverka rasism och diskriminering fortsätter och att vi skapar en stad där alla känner sig välkomna. I den kampen fyller antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering en viktig funktion, säger Mubarik Abdirahman (S), ledamot i beredningen.

  

För mer information kontakta gärna
Nils Karlsson 0768 70 52 66
Mubarik Abdirahman 0735-35 68 52
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57