Gå direkt till innehåll
Malmö hjälper Europa sänka energiförbrukningen

Pressmeddelande -

Malmö hjälper Europa sänka energiförbrukningen

En modell, utvecklad på serviceförvaltningen i Malmö stad, kan hjälpa europeiska kommuner och regioner att minska energianvändningen. Vinnare är både ekonomin och miljön.

Energinotan är en av de stora utmaningarna i Europa, där bostäder och servicesektorn beräknas stå för omkring 40 % av den totala energiförbrukningen och för att nå EU:s miljömål till år 2020 krävs det omfattande insatser.

De senaste tre åren har Malmö stad och nio andra Europeiska regioner jobbat i EU-projektet SERPENTE, som handlar om att sprida kunskap och lära av varandras goda exempel:

- För att minska energianvändningen måste vi arbeta tillsammans. Projektet SERPENTE är en bra modell, där regioner från hela Europa träffas och utbyter goda exempel gällande energieffektivisering av befintliga byggnader. Projektet hade även en pilotdel, där vi i Malmö fick utveckla några exempel och pröva dessa praktiskt på byggnader, säger projektledare Ingemar Jönsson på serviceförvaltningen.

Fungerar både i gamla och nya hus

En av slutsatserna under projektet var vikten av utvärdering och den har lyfts fram i serviceförvaltningens modell, som går att använda både i det vardagliga arbetet med att förvalta Malmö stads byggnader, men även kan fungera som ett underlag vid nyproduktion. Modellen visar tidigt om de renoverade byggnaderna fungerar som det var tänkt eller om de slukar för mycket energi.

- Att få befintliga byggnader att fungera optimalt så att de använder så lite energi som möjligt innebär ett stort steg mot att nå Malmö stads miljömål 2020. Detta är något denna utvärderingsmetod kan hjälpa till att göra. Metoden kostar inte mycket att använda men kan sänka energikostnaderna påtagligt och skapa en bättre innemiljö, säger Ingemar Jönsson.

Kunskapsspridning lika viktigt som teknik

En annan erfarenhet från projektet är att det inte bara är hårda parametrar, som teknik, som gör skillnad utan det går att nå resultat även genom kunskapsspridning och beteendeförändring hos dem som använder byggnaderna. Bäst resultat uppnås oftast i de byggnader där det arbetas både med mjuka och hårda parametrar:

- Det är viktigt att inte stirra sig blind på att endast utveckla tekniken i en byggnad. För att sänka användningen av energi handlar det även om att skapa förståelse och sprida kunskap om hur vi kan påverka användningen. Jag hoppas att vi i framtiden alltid tar med både mjuka och hårda parametrar när vi arbetar med energieffektivisering, säger Viktoria Olsson, utvecklingssamordnare på serviceförvaltningen.

Kontaktperson:
Ingemar Jönsson, ingenjör på serviceförvaltningen.
Telefon: 0709-636491.

Detta meddelande är utsänt av:
Thobias Ligneman, kommunikatör på serviceförvaltningen.
Telefon: 0735-075115. E-post: thobias.ligneman@malmo.se

Fakta SERPENTE:

SERPENTE är ett EU-projekt (Interreg IVC, ett program som fokuserar på utbyte av kunskap genom goda exempel) om energieffektivisering av befintliga kommunala byggnader.

10 regioner från olika delar av Europa deltar i projektet. Projektet ska hitta goda exempel i fem olika byggnadstyper: skola, idrottshallar, kontor, historiska byggnader och social housing (bostäder i social regi). Därefter kommer fem praktiska försök utföras och utvärderas.

Projektet kommer leda till att varje region skapar en konkret plan för utveckling och förbättringar av energieffektivisering av kommunala byggnader.

Foto: Stig-Åke Jönsson (Malmöbild) från Djupadalskolan.

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se