Gå direkt till innehåll
​  Malmö investerar i ännu ett vindkraftverk

Pressmeddelande -

​ Malmö investerar i ännu ett vindkraftverk

Malmö stad investerar i ytterligare ett vindkraftverk på annan ort. Investeringen är ett led i att nå stadens ambitiöst satta miljömål om att Malmö år 2030 ska försörjas till 100 procent av förnyelsebar energi.

Investeringar i just vindkraftverk är en viktig del av Malmö stads satsningar på förnyelsebar energi, och det handlar både om utbyggnaden av lokalt producerande vindkraftverk som investeringar i nyckelfärdiga. Malmö stad har sedan tidigare ett vindkraftverk i Nötåsens vindpark utanför Sundsvall.

– För att vi ska nå målet om 100 procent förnybart kommer vindkraften spela en stor roll för Malmös omställning. Vindkraften är inte bara ett smart energialternativ utan också en långsiktigt lönsam affär för skattebetalarna, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för stadsekologi, konsument och utveckling.

– Vindkraften är en omistlig del i Malmös väg mot en fossilfri framtid. När vi investerar i vindkraft gör vi både en god affär för oss Malmöbor och tar ansvar för att möta klimathotet. Än en gång ligger Malmö i framkant, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

– För en bättre klimatpolitik behöver vi satsa på förnyelsebar energi. Det är bra att Malmö visar vägen, säger Anders Skans (V), gruppledare.

Kontaktpersoner

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Milan Obradovic, 0708-41 72 37

Anders Skans, 0709-13 06 12

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 19)

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se