Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö kan få tre spetsutbildningar

Malmö kan bli Sverigebäst på naturvetenskap, matematik och musik. Utbildningsnämnden ansöker om att starta riksrekryterande spetsutbildningar på S:t Petri skola, Malmö Borgarskola och Heleneholms gymnasium.

S:t Petri skola samverkar med Medicinska fakulteten på Lunds universitet och bioteknikbranschen kring NV med forskarinriktning mot biomedicin – en gymnasial spetsutbildning inom naturvetenskap. Detta är en storsatsning på unga forskartalanger.

– Tanken är att hitta en forskningens Zlatan Ibrahimovic, säger Ahnders Franzen, docent i biomedicin och projektledare för utbildningen.

Forskare från Medicinska fakulteten medverkar som mentorer för eleverna och håller föreläsningar. Eleverna har också möjlighet att delta i studiebesök och kurser inom fakultetens utbildningsprogram.

Malmö Borgarskolas mångåriga och prisbelönta arbete kring matematik utgör grunden för spetsutbildningen Malmö Matematiska Gymnasium. Skolan samverkar med Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet och erbjuder gymnasieelever att studera matematik på högskolenivå. Elever från grundskolor får läsa gymnasiekurser. Borgarskolan arrangerar årligen Pythagoras' Quest, en regional matematiktävling för grundskolor. Skolan har bl a inlett samverkan med ett matematikgymnasium i Serbien.

Heleneholms gymnasium kan bli centrum för Spetsutbildning inom musik – ett specialutformat program för särskilt begåvade musikelever. Skolan samarbetar med Musikhögskolan, Lunds universitet, kring bl a kurser och projekt.

Utbildningsnämnden i Malmö har i dag godkänt skolornas ansökningar till Skolverket, om att ingå i försöksverksamheten med gymnasiala spetsutbildningar.

För ytterligare information kontakta:
Agneta Eriksson, ordförande i utbildningsnämnden, 040-34 10 19
Matz Nilsson, utbildningsdirektör, 040-34 30 16

Malmö den 7 november 2008

Vänligen

Pia Oredsson
Informationschef

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se